Branche presenteert hervormingsplan autobelastingen

Een coalitie van ANWB, Bovag, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA biedt vandaag een plan voor de hervorming van de autobelastingen aan aan de informateur en alle politieke partijen.

Volgens het plan kunnen autobelastingen eenvoudiger, stabieler en voorspelbaarder. Ook zou het plan bijdragen aan de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 en het einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Betalen naar gebruik

De opstellers van het plan stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door een systeem van betalen naar gebruik. Het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken.

In de optiek van de coalitie kost het invoeren van betalen naar gebruik minimaal 8,5 jaar. Het kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022-2030. Deze omvatten onder andere:

  • Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers.
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen.
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Meer milieuwinst, minder kosten

Onlangs presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van het kabinet een studie met maatregelen om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen. De coalitie richt zich meer op het efficiënt behalen van de CO2-doelen en stelt met haar pakket aan maatregelen een grotere CO2-reductie te bereiken dan de voorstellen van Van Geest, tegen een kwart minder kosten. Ook zou in het plan van de coalitie veel minder marktverstoring plaatsvinden.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3416 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.