‘Breng snelheidslimiet terug naar 120’

De uitstoot van CO2 door het wegverkeer is eenvoudig terug te brengen, betoogt Martin Kroon in het tijdschrift Milieu. Breng de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur terug naar 120.

130Het kabinet wil de CO2-uitstoot per 2030 met 49 procent hebben teruggedrongen. Een van de meest effectieve manieren om die uitstoot terug te brengen is het wijzigen van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 120 kilometer per uur. Martin Kroon vraagt zich af waarom deze maatregel onbesproken blijft. Het is beter voor het milieu en ook de verkeersveiligheid zal erdoor toenemen.

Verbruik

Vanaf 1988 hebben achtereenvolgende ministers  “juist vanwege milieu en klimaat, verkeersmaatregelen getroffen om de te hoge rijsnelheden in te tomen”, schrijft Martin Kroon. “Gemiddeld vergroot 130 rijden verbruik en CO2-emissies vergeleken met 120 rijden met meer dan 10 procent per auto”, vervolgt hij. “De gevolgen voor de verkeersveiligheid waren bijkans nog erger, doordat het aantal verkeersdoden toenam van 570 in 2014 tot 621 in 2015. Juist op de ‘veilige’ snelwegen en op de 130-wegvakken steeg het aantal verkeersdoden.”

VVD-kroonjuweel

Dat de verhoging van de maximumsnelheid er toch kwam, wijt Martin Kroon aan het invoegen (en ondergeschikt maken) van VROM-Milieu binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat het regeerakkoord een aanpassing van de maximumsnelheid niet toelaat, roept hij premier Mark Rutte persoonlijk op “dit onzalige VVD-kroonjuweel” af te schaffen en de maximumsnelheid zo snel mogelijk te verlagen. “Het Transitiepad Mobiliteit schat de winst daarvan op 1 tot 1,5 Mton. Inclusief hervatting van Het-Nieuwe-Rijden-campagnes is 3 Mton CO2–reductie haalbaar. Met ‘aardgasvrij’ kost eenzelfde reductie miljarden!”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters