Concept-cao metaal en techniek

Na maandenlang overleg ligt er eindelijk een concept voor een nieuwe cao voor de metaal en techniek, een bedrijfssector waar in de automotive ook schadeherstel- en carrosseriebedrijven onder vallen. De oude cao liep tot en met 31 mei 2019.

Het ontwerp voor de nieuwe cao, die loopt tot en met 30 september 2021, omvat onder meer de volgende punten:

  • 7,93 procent loonsverhoging (3,5 procent per 1 december 2019, 3,5 procent per 1 juli 2020 en 0,93 procent per 1 maart 2021) en een eenmalige uitkering van 306 euro bruto in februari 2021 voor wie op 1 februari 2019 in dienst is.
  • Duizend vouchers beschikbaar van maximaal 1500 euro voor cursus of opleiding.
  • Aparte loonschaal voor BBL-leerlingen.
  • Leerlingen op mbo 3- of 4-niveau krijgen de scholingsdag doorbetaald.
  • Nieuw generatiepact volgens de formule 80-90-100 voor werknemers van zestig jaar of ouder. Dit houdt in dat werknemers vanaf hun zestigste levensjaar voor 80 procent werken tegen 90 procent van hun salaris. Ze behouden daarbij wel 100 procent van hun pensioenopbouw.
  • Leeftijdsdagen (‘ouwelullendagen’) voor werknemers van 53 jaar komen te vervallen.

Kritisch

De werkgevers in de schadeherstelbranche en het carrosseriebedrijf zijn tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat, al laten zij ook een kritische kanttekening horen. Femke Teeling, directeur Focwa en Tom van Steijn, sectiemanager RAI CarrosserieNL: “Aan de onderhandelingstafel werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met harde eisen van de vakbonden die voor ons onbespreekbaar waren. We zijn dan ook tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom en behoud van personeel, en het langer productief houden van werknemers. Wel kijken we met een kritische blik naar het behaalde resultaat en de impact hiervan op de schadeherstel- en carrosseriebedrijven.”

Stakingsdreiging

De vakbonden tonen zich het meest tevreden met het behaalde resultaat. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: “Dankzij alle stakers in de metaal & techniek ligt er nu een fatsoenlijke cao met een prima loonsverhoging van bijna 8 procent. Alleen door de druk van de acties zagen de metaalwerkgevers in dat ze betere afspraken moesten maken. Het recht op een generatiepact is heel belangrijk om het werk tot aan het pensioen vol te kunnen houden. Ook ben ik heel blij met de toezegging van 5000 flexwerkers een vast contract krijgen. De sector is door dit pakket aantrekkelijker geworden voor personeel, en dat is hard nodig in deze tijden van grote tekorten aan technische mensen.”

Ook CNV stelt dat het resultaat is behaald, onder meer door een succesvolle stakingsdag op 28 juni 2019 en de dreiging van nieuwe stakingen. “Dat betekent dat alle stakingsacties in de bedrijven (gepland voor 13 september, EP) worden opgeschort in afwachting van de ledenraadplegingen.”

De leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties zijn nu aan het woord. Indien zij akkoord gaan, treedt de cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2019.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *