Corona: IBKI verhoogt examentarieven MBO-mobiliteit

De kosten die gepaard gaan met de 1,5meter-samenleving zijn voor IBKI aanleiding de examentarieven MBO-mobiliteit te verhogen met 20%. De maatregel geldt vanaf 1 juni – en dus niet met terugwerkende kracht tot 29 april, toen de examens werden hervat.

Nu de examinering voor de scholen is hervat, blijken volgens IBKI de kosten per proeve “duidelijk” toegenomen. Op haar website meldt de exameninstantie te verwachten dat de 1,5 meter-samenleving nog lange tijd de nieuwe werkelijkheid zal zijn. Als gevolg van bijbehorende maatregelen zullen de kosten per proeve “mogelijk bijna 30% hoger zijn dan vóór corona.” De verhoging van de examentarieven blijft echter ‘beperkt’ tot 20%. Extra kosten vloeien volgens IBKI voort uit onder meer:

  • verminderde examencapaciteit per vierkante meter en per uur door de aangepaste logistiek onder de noemer 1,5 meter-samenleving
  • extra schoonmaakrondes tussen alle examenrondes
  • extra (schoonmaak)materialen ter bescherming van alle betrokkenen.
  • extra toezichthouders voor het naleven van alle maatregelen
  • extra kosten voor openstelling op zaterdagen en feestdagen (beveiliging, schoonmaak, toeslagen voor werken buiten kantoortijden)
  • aanpassingen in de volledige examenlogistiek en -administratie

Bijdrage

IBKI zal een beroep doen op de branche om een bijdrage te leveren aan deze extra kosten. “We dienen er echter rekening mee te houden dat ook de mobiliteitsbranche op de langere termijn financieel zwaar getroffen zal worden door corona. IBKI wil alle diplomakandidaten die door de scholen worden aangemeld examineren vóór 1 juli 2020. Voor zover nodig en mogelijk geldt dat ook voor de herkansingen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *