‘Corona raakt ons midscheeps’

Voor de mobiliteitsbranche is de coronacrisis een drama, maar voor de nieuwe Bovag-voorzitter Han ten Broeke zelf fungeert ze als een snelkookpan. “Dit is de tijd waarin een branchevereniging het verschil maakt.”

Han ten Broeke in een vlog met Bovag-tankondernemer Ed van Zuijlen.

Het interview vindt telefonisch plaats, vanuit de Audi e-tron die Ten Broeke zojuist als leaseauto in gebruik heeft genomen, overigens via de Huiskes Kokkeler Autogroep. Honderd procent elektrisch, CO2-neutraal. Tot voor kort verplaatste de bestuurder zich per spoor en “een Golfje”. Met de Audi “héb ik een boodschap en bén ik een boodschap”, licht hij zijn keuze toe. “Thuis heb ik een laadpaal laten plaatsen en zonnepanelen op het dak van mijn boerderij. Het is nieuwe techniek, waarmee dealers steeds meer te maken krijgen. Het veranderingsproces naar volledig CO2-neutraal rijden vergt een enorme inspanning van de retailer. Ik wil deel uitmaken van de transitie die de branche momenteel doormaakt. Het is belangrijk om precies te weten waarover het gaat, ook vanuit persoonlijke dagelijkse rijervaring, in mijn contacten met de diverse stakeholders.”

Bloedgroepen

In de afgelopen weken maakte Ten Broeke op locatie kennis met de diverse bloedgroepen binnen Bovag. Bij het bedrijf Auto & Service van Tim Mangelaars bijvoorbeeld draaide hij een dag mee, zodat niemand hem nu meer iets wijsmaakt over auto-import en apk. Hij nam kennis van de diverse branchedossiers – elektrificatie, data-eigenaarschap, veranderende verhoudingen tussen retail en fabrikant, transitie van bezit naar gebruik, BPM, WLTP. Zijn oorspronkelijke to-do-list kon hij medio maart, vlak voor zijn officiële benoeming, terzijde schuiven. “Ineens stonden er drie andere prioriteiten bovenaan: corona, corona, corona.”

‘Er stonden ineens drie andere prioriteiten bovenaan: corona, corona, corona.’

De crisis betekent een zakelijk en soms ook persoonlijk drama voor de Bovag-achterban – “alles wat rolt of rijdt of dat mogelijk maakt” – maar voor hem persoonlijk een snelle leerschool. “Dit is de tijd waarin we als branchevereniging het verschil maken. Nu het alle hens aan dek is, moet de brug bemand zijn. De wijze waarop ik buiten ons gebouw vrijwel real-time kan illustreren hoe groot de omzetverliezen zijn, is buitengewoon professioneel. Onze Coronamonitor helpt bij mijn lobby in Den Haag. De combinatie van cijfermatige data enerzijds en het rechtstreekse geluid vanuit de branche anderzijds heb ik nodig om bij de landelijke overheid scherp te kunnen neerzetten waar ‘m de pijn zit. En die werkelijkheid is uitermate rauw. Corona raakt ons midscheeps.”

Han ten Broeke: “Het moet de juiste combi zijn. ‘Help mij om u te helpen’, dat is mijn boodschap aan Den Haag.”

Contacten

Ten Broeke zat twaalf jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. De contacten vanuit die periode zijn er nog altijd. Zo schuift hij iedere dinsdag aan bij minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Hij wil beweging zien te krijgen in een aantal politieke thema’s die ‘zijn’ branche verder kunnen helpen. Neem bijvoorbeeld verlaging van de BPM (“al dertig jaar een fiscaal melkkoetje”). “Ten opzichte van de ons omringende landen hebben we al jaren een relatief duur, oud en daardoor minder schoon wagenpark. Ik heb het bewust niet over ‘afschaffing’ van de BPM, want dit zijn langlopende trajecten. Dit is echter wel het moment om stappen te zetten, nu de mobiliteitsbranche in nood verkeert. Bijvoorbeeld door oudere, vervuilende diesels weg te saneren middels een sloopregeling. Waarbij mijn uitgangspunt is dat de politieke beleidsdoeleinden van het kabinet gelijklopen met de zakelijke doelen van de ondernemer. Het moet de juiste combi zijn. ‘Help mij om u te helpen’, dat is mijn boodschap aan Den Haag.”

Fiets-van-de-zaak

De meer dan driehonderd ‘Vind ik leuk’-reacties op Twitter, kort na de bekendmaking van de benoeming, illustreren de omvang en variatie van Ten Broeke’s netwerk. Hij etaleerde zijn bestuurlijke antenne door de tweet ‘Ik kom hem van de week ff brengen. Bandenwisseltje en APK alsjeblieft’ te beantwoorden met: ‘Zeker doen, genoeg leden die momenteel staan te trappelen dat werk uit te voeren!’ In de drie dagen per week dat hij actief zal zijn namens Bovag wil hij ook initiatief tonen namens de andere afdelingen. De huidige condities voor de fiets-van-de-zaak bijvoorbeeld vindt hij voor ondernemers niet budgetneutraal en typeert hij als ‘bijna op het niveau boekenbon’. “De leasefiets is een prima stap, maar een nog ruimhartiger voorziening – denk aan de oude bedrijfsfietsregeling – zou winst opleveren voor onze zorghelden én de fietsbedrijven. Want het is ook in dit deel van de mobiliteit stil. De focus moet niet primair liggen op een regeling als zodanig, maar op de nood die je wil verlichten. Pas vandaaruit kies je de te bewandelen weg.”

Over ‘weg’ gesproken: de route naar Brussel is hem meer dan bekend, zowel letterlijk als figuurlijk. Ten Broeke woonde en werkte er vijf jaar, zijn dochter is er geboren. Zijn toenmalige werkgever Weber Shandwick, een bureau voor lobby in de technologiesector, bevindt zich nabij het Europees Parlement. Over de slepende discussie in de automotive branche over data (“eigendom van degene die het betreffende product koopt”) en vrije beschikbaarheid van technische informatie is hij inmiddels uitgebreid bijgepraat.

Nieuwkomer

Dat hij geen ware petrolhead is (in tegenstelling tot zijn broer Martijn) vindt de nieuwe algemeen voorzitter niet onoverkomelijk. “Hoe zeer je je ook inleest, als relatieve nieuwkomer heb je nooit de wijsheid in pacht waarover de dossiertijgers wél beschikken. Daar staat wat mij betreft echter een open blik tegenover, zonder direct bepaalde belangen voorop te stellen. Tijdens mijn rondje langs de branchepartijen heb ik bewust ook niet-Bovag-leden bezocht. Ook hun ervaring wil ik horen. Waarom wel actief zijn in de branche maar niet aangesloten bij de koepelorganisatie? Aan schuttersputjes doe ik niet, als bestuurder kijk ik alleen naar de effectiviteit.”

Han ten Broeke

Han ten Broeke (51) is op 24 maart door de ledenraad van Bovag unaniem benoemd tot algemeen voorzitter van Bovag, voor een periode van vier jaar. Volgens waarnemer Derk de Haas krijgt de brancheorganisatie “een daadkrachtige bestuurder, analytisch sterk en in staat om – in de pluriforme vereniging die Bovag is – mensen en meningen bij elkaar te brengen.” Han ten Broeke is de opvolger van Bertho Eckhardt, die begin september vorig jaar terugtrad. Drie dagen per week is hij actief namens Bovag, twee dagen namens het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Vanuit die positie is hij onder meer commentator inzake buitenlandbeleid en internationale vraagstukken.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *