Covid-19 knaagt aan werkplaatsomzet Stern

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Covid-19 bij Stern stevige gevolgen gehad voor de werkplaatsomzet en de bijbehorende marge. Dat kwam door acute vraaguitval en uitzonderlijk hoog ziekteverzuim onder vooral de monteurs en schadeherstellers.

Het virus zorgde vanaf de tweede week van maart voor circa tien procent meer verzuim dan normaal. Dit had “een fors negatief effect” op de omzet en marge aftersales in Q1-2020. Inmiddels is het ziekteverzuim volgens Stern teruggelopen tot aanvaardbare proporties.

Lease

De netto omzet bij Stern is ten opzichte van Q1-2019 gering toegenomen met 1,9%, tot 232,8 miljoen euro. Dat is tegen de landelijke trend in, maar heeft een boekhoudkundige achtergrond. De toename volgt mede uit de verkoop van Sternlease in mei 2019 aan ALD. Sindsdien wordt de omzet door autoverkoop aan Sternlease niet meer buiten de boekhouding gehouden. Dat levert een positief effect in Q1-2020 op van circa twintig miljoen euro. Het bruto omzetresultaat komt licht lager uit dan in Q1-2019.

De vraag naar huurauto’s nam in Q1 eveneens sterk af. Om die reden is de vloot afgebouwd met vijfhonderd voertuigen, om de bezettingsgraad op het gewenste niveau te houden. Verder heeft Stern zijn investeringen tijdelijk beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Met diverse verhuurders zijn afspraken gemaakt over huurkortingen voor 2020.

Kostenbesparing

Directievoorzitter Henk van der Kwast noemt de huidige omstandigheden “ongekend”. Tegen deze achtergrond is de directie tevreden met het resultaat in Q1-2020. Stern zegt een stevige financiële positie te hebben, als gevolg van desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in 2019. Zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen. De invloed van Covid-19 op de resultaten voor heel 2020 zijn in kaart gebracht.

Het is volgens de directie lastig in te schatten wanneer en hoe de vraag herstelt en (voldoende) nieuwe auto’s beschikbaar zijn. Stern denkt echter dat het Covid-19-effect de komende maanden zal resulteren in een afname van de omzet van meer dan 20 procent. Om die reden is eind april een NOW-aanvraag ingediend voor de periode 1 april t/m 30 juni.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.