De langetermijngevolgen van Covid-19 op mobiliteit

Het rapport ‘Hoe houden we Nederland in beweging’ van de Mobiliteitsalliantie beschrijft de langetermijnimpact van Covid-19 op de mobiliteit. Het rapport werd vandaag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De presentatie vond plaats via een webinar waarin betrokken alliantiepartijen in een aantal pitches kort hun standpunten mochten uiteenzetten. Zo voerde Renate Hemerik het woord namens VNA, Roger van Boxtel namens NS en Han ten Broeke namens Bovag.

Gecontroleerd opstarten

Het antwoord op de vraag die de titel van het rapport stelt, is tweeledig: de mobiliteit moet gecontroleerd worden opgestart, dus niet in één keer met zijn allen weer de auto en het ov in. Daarnaast moet het aanbod aan mobiliteit zoveel mogelijk worden uitgebreid.

Roger van Boxtel pleitte voor het reizen op meer verschillende tijdstippen. “Overdag is het heel druk in de spits, terwijl daarbuiten maar 30 procent bezetting is.” Van Boxtel is dan ook blij dat veel grote bedrijven in de coalitie Anders Reizen werk maken van het flexibeler omgaan met begin- en eindtijden voor werknemers.

Han ten Broeke sloot daarbij aan door de bekende Bovag-slogan ‘Alles voor een betere kilometer’ voor de gelegenheid te verlengen tot ‘Alles voor een betere kilometer op een beter moment’.

Sloopregeling

Renate Hemerik vroeg in haar pitch aandacht voor twee punten: maak het makkelijker om van verschillende vormen van mobiliteit gebruik te maken en zorg voor verjonging van het wagenpark. Dat laatste zou dan bij voorkeur moeten gebeuren middels een sloopregeling. Renate Hemerik: “Iedere oude auto die je kunt vervangen door een nieuwe is winst, want een jonge auto is schoon, zuinig en veilig.”

Ook Han ten Broeke pleitte voor een slimme sloopregeling, waarmee kilometers schoner worden. “Als we dan ook nog zorgen dat die kilometers op een beter moment worden gemaakt, kunnen we daadwerkelijk van deze crisis leren.”

Of zo’n slimme sloopregeling er daadwerkelijk komt, durfde de minister, met verkiezingen in het vooruitzicht, niet te beloven. Cora van Nieuwenhuizen: “Het is verstandig om eens goed te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Het is zeker dat we de verduurzaming zo snel mogelijk verder willen brengen.”

De webinar is terug te zien op YouTube, het rapport is online te lezen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2386 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *