‘Geen bodemverontreiniging door granulaat’

Er is geen bodemverontreiniging aangetroffen bij kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Dat concludeert de Vereniging Band & Milieu na een analyse van de onderzoeken die diverse gemeenten hiernaar het afgelopen jaar hebben laten verrichten.

In oktober 2017 werd in het tv-programma Zembla gesuggereerd dat er gevaarlijke stoffen zouden uitlogen door het contact met water. Daar blijkt dus vooralsnog geen reden voor te zijn. De vereniging Band & Milieu haalt onder meer onderzoeksbureau KWInfra aan, die onderzoek deed bij twee kunstgrasvelden in Purmerend, eind december 2017. Het onderzoek geeft “geen enkele aanleiding tot urgente of vergaande maatregelen op de sportcomplexen”, aldus de onderzoekers van KWInfra.

RIVM

Ook in Valkenswaard, Baarn en Oosterhout zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan. Ook hier blijkt geen sprake van bodemverontreiniging. Het RIVM is nog bezig met een grootschaliger onderzoek. Ondertussen debatteert de Tweede Kamer deze week al over het onderwerp naar aanleiding van Kamervragen die na de tv-uitzending van Zembla zijn gesteld.

Misverstand

Kees van Oostenrijk, bestuurder van Band & Milieu, neemt alvast een voorschot op die discussie in de Kamer: “Zembla heeft een heel groot misverstand de wereld in geholpen door te stellen dat de constructie- en adsorptielagen onder de velden, die juist bedoeld zijn om stoffen die uit de korrels uitlogen op te vangen, bij de natuurlijke grond onder de velden horen. Dit is pertinent niet het geval. Die adsorptielagen onder de velden doen precies waarvoor ze bedoeld zijn: ze vangen die stoffen keurig op zodat ze niet in de natuurlijke bodem verdwijnen. Alle nu bij ons bekende onderzoeken laten zien dat dit inderdaad zo werkt. Het zand onder het veld blijft zo schoon dat het als bouwstof voor alle toepassingen geschikt blijft.” Wordt vervolgd.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3681 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters