In 2050 rijdt iedereen elektrisch

In 2050 heeft elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn, waarbij de aandrijfkracht alleen bestaat uit elektrische energie. Dat is een van de ambitieuze doelstellingen van de Duurzame Brandstofvisie die is aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer dan honderd partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (de)centrale overheden en kennisinstellingen kwamen in het afgelopen halfjaar samen om in een zestal sessies de Brandstofvisie te formuleren. Resultaat is het rapport ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF. Een van de deelrapporten behelst een visie op elektrisch rijden dat onder voorzitterschap van Klerk tot stand is gekomen.

Fiscale voordelen

In het deelrapport wordt gesteld dat met elektrische mobiliteit in 2030 19 procent CO2 reductie tank-to-wheel mogelijk is, oplopend tot 61 procent in 2050.
Het Formule E-Team vindt het op basis van deze visie logisch en noodzakelijk om in elk geval tot 2019 vast te houden aan de fiscale voordelen voor elektrische voertuigen en plug in hybrides. Klerk: “We gaan ervan uit dat de uit deze visie voorziene transitie een plek krijgt in de Autobrief II van het ministerie van Financiën, die nu nog in voorbereiding is. Het is bovendien belangrijk dat het actieplan dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld, hierop voortbouwt, zodat we de ambitieuze doelstellingen de komende jaren kunnen behalen.”

Zowel de Duurzame Brandstofvisie als het deelrapport Brandstoftafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch zijn te vinden op www.energieakkoordser.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.