Informatieverstrekking RDW groeit

In 2012 is de totale elektronische informatieverstrekking uit de RDW-registers met maar liefst 157 procent gegroeid. Dit komt vooral door kentekeninformatie die de RDW levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Politie. Circa één miljard van deze verstrekkingen heeft te maken met voertuigen die geflitst zijn. Dit blijkt uit het online jaarverslag van de RDW.

De RDW schrijft de stijging van informatieverstrekkingen toe aan de introductie van het Nationaal Parkeerregister in 2012. Hierdoor is het aantal online kentekenopvragen door gemeentes met 70 miljoen toegenomen. Een ander opmerkelijk cijfer is de daling van het aantal kentekenonderzoeken van 172.963 in 2011 naar 152.116 onderzoeken in 2012. Een daling van 12 procent. Kentekenonderzoeken doet de RDW met name bij import van voertuigen. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de economische recessie en door aanscherping van fiscale voorwaarden.

De RDW is een tariefgestuurde organisatie, dit betekent dat de diensten gefinancierd worden uit kostendekkende tarieven. De omzet in 2012 was lager uitgevallen dan verwacht. De kosten zijn in 2012 echter sterker meegevallen. Daarom is het exploitatieresultaat over 2012 gunstiger dan verwacht. Niet een verwacht tekort van 2 miljoen euro, maar een licht positief saldo van bijna 0,3 miljoen euro. Zeker onder de huidige economische omstandigheden blijft de RDW scherp op zijn kosten sturen.

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *