Kostenbesparing blijft favoriet fleetmanager

Niet modern werkgeverschap, CO2-verlaging of het mobiliteitsbudget blijken de belangrijkste vraagstukken bij fleetmanagers, maar kostenbesparing. Dat blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek Integraal Fleetmanagement van ROI Fleet uit Naarden.

Bij ruim 75 procent van de geënquêteerde bedrijven staat het thema kostenbesparing bovenaan. CO2- verlaging volgt op ruime afstand op een tweede plek met 52,3 procent en het vraagstuk van een moderne mobiliteitsregeling (43,1 procent) volgt op drie.
De helft van de respondenten hanteert nog steeds de brandstofnorm van de leasemaatschappij en niet de werkelijk gebruikscijfers.

Ander gemakkelijk besparingspunt: het niet tanken aan de snelweg. Slechts twaalf procent van de fleetowners geeft aan snelwegstations uit te sluiten. Ook andere ‘excessen’ op het gebied van brandstof worden niet of nauwelijks doorbelast aan de berijders. Ook wordt het milieu hierdoor onnodig belast met CO2 en andere schadelijke stoffen.

“Veel besparingspotentieel blijft dus liggen”, zegt Jaap van Daalen, directeur van ROI. “Ook wat betreft merkenbeperking (extra kortingen op de auto’s!), overschrijdingen van het leasebudget, geen grenzen stellen aan privékilometers, een ‘gebrekkige’ mobiliteitsregeling en – vreemd genoeg – het weren van volledig elektrische auto’s terwijl plug-in hybrides wel zijn toegestaan.”

400 organisaties van vijftig medewerkers of meer

Met dit benchmarkonderzoek wil ROI Fleet jaarlijks de thermometer in de fleetmarkt steken. Wat zijn bij fleetowners de trends en ontwikkelingen met betrekking tot het wagenpark? Hoe wordt het wagenpark intern aangestuurd, welke vraagstukken spelen er, hoe ziet de autoregeling eruit en op welke kosten wordt gefocust? En, hoe ver staan we nu met alternatieve vormen van mobiliteit?

In dit eerste onderzoek zijn ruim 400 organisaties benaderd met meer dan vijftig medewerkers. Uit het totaalaantal aangeschreven mensen zijn 65 unieke respondenten gekomen (16 procent). Bijna de helft van de respondenten is werkzaam binnen een bedrijf met meer dan 1.000 medewerkers. Het overgrote deel van de respondenten (61 procent) is werkzaam als fleetmanager.

Op donderdag 15 september organiseert ROI Fleet een workshop over de uitkomsten van dit onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.