‘Milieu-impact autofabricage daalt’

Volgens de laatste cijfers van de Europese koepelorganisatie Acea is de milieuschade van autofabrikanten het afgelopen decennium significant afgenomen, hoewel het aantal auto’s dat werd geproduceerd is gestegen van 11,9 miljoen in 2013 tot 17 miljoen in 2017.

De nieuwste cijfers werden onlangs gepubliceerd in Acea’s Automobile Industry Pocket Guide. Die laten zien dat de hoeveelheid energie die nodig is om een nieuwe auto te maken gemiddeld is gedaald met 15,7 procent. De hoeveelheid CO2 die daarbij geproduceerd wordt, daalde met 30,1 procent. Omdat er wel steeds meer auto’s gemaakt worden, daalde de totale reductie van de CO2-uitstoot van autofabricage met bijna 24 procent sinds 2008. De autofabrikanten hebben dit bereikt door onder meer het gebruik van duurzame energie.

Water

Ook het verbruik van water bij de autofabricage is gedaald, zo meldt de gids. Gemiddeld wordt per auto 30,8 procent minder water verbruikt dan tien jaar geleden. Het totale waterverbruik daalde met 24,5 procent.

Afval

De hoeveelheid afval die geproduceerd wordt bij de autofabricage is per gemiddelde auto de afgelopen tien jaar met 13,6 procent gedaald. Omdat er meer auto’s in totaal zijn geproduceerd is de totale hoeveelheid afval slechts met 5,7 procent gedaald.

CO2-uitstoot

In tegenstelling tot de CO2-uitstoot bij de autofabricage is de gemiddelde hoeveelheid CO2 die nieuwe auto’s uitstoten wel gestegen. Volgens de gids bedraagt het Europese gemiddelde 118,5 gram per kilometer. Dat is 0,3 procent meer dan vorig jaar.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters