Niesink: de echte ondernemer staat op

“De verschillen binnen de branche nemen toe, zowel bij de grote als de kleinere bedrijven. De echte ondernemers staan op en bedrijven die alleen met de waan van de dag bezig zijn, krijgen het zwaar.”

Met die woorden schetst Peter Niesink, directeur Bovag, de vele veranderingen die afkomen op de automotive ondernemer. “Regelgeving, verduurzaming en grotere risico’s als werkgevers zorgen ervoor dat sommige bedrijven het even niet meer zo goed weten”, zegt hij in het SRA-BiZ-visierapport 2020 van accountantsvereniging SRA.

Occasionhandel

Volgens de auteurs bestaat er in de sector ondanks optimisme over de occasionhandel en omzetontwikkeling veel onzekerheid over de komende jaren. Ondernemers noemen het tekort aan vakkundig personeel de grootste bedreiging voor 2020. Ook de kosten voor werknemers zullen naar verwachting relatief sterk toenemen: +8,0%, tegenover 5,4% voor het gehele mkb. Blijkens het rapport is de financiële positie van autobedrijven licht verbeterd. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 74,6% in 2017 naar 76,3% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%. Verder wordt het voor autobedrijven steeds lastiger om te voldoen aan alle eisen die de importeurs stellen om kortingen op de inkoopwaarde te krijgen.

Kengetallen

Het rapport bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. De uitkomsten en inzichten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 260.000 jaarrekeningen en op recent onderzoek onder 630 ondernemers. In de analyse die SRA-BiZ maakt van de autobranche zegt directeur Clem Dickmann van kennisbureau Aumacon dat de nodige bedrijven met onzekerheid kampen. Technologische (elektrisch rijden) en andere veranderingen geven het gevoel dat er een ‘perfect storm’ op komst is. “Het is lastig om daar nu al op voor te sorteren. Over het algemeen wachten autobedrijven daarom af, met een focus op de korte termijn.”

Kredietverstrekking

Volgens het rapport blijven banken terughoudend met kredietverstrekking aan de autobranche. Bij gebrek aan alternatieven denken ondernemers daarom vooral uit eigen middelen te financieren. Voor Niesink is dat een zorgelijke ontwikkeling, reden om te gaan praten met ministeries en banken. “De automotive en mobiliteit zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Dus hoe zorgen we er samen voor dat de faciliteiten als het gaat om financiën en verzekeren aanwezig zijn?”

grafiek SRA: financiële verwachtingen komende 12 maanden

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *