Nieuwe richtlijn apk in mei 2018

De EU heeft in 2014 een nieuwe richtlijn over de apk gepubliceerd: richtlijn 2014/45. De nieuwe richtlijn treedt op 20 mei 2018 in werking; dan vervalt ook de huidige richtlijn 2009/40.

De richtlijn is een handvat om de periodieke keuring op Europees gebied naar een hoger niveau te tillen en meer te harmoniseren. Tevens draagt de implementatie in Nederland bij aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de apk.

De nieuwe richtlijn noodzaakt tot herziening en/of uitbreiding van een aantal aspecten van de huidige apk in Nederland. Tevens zijn er nieuwe verplichtingen waaraan –minimaal– voldaan moet worden, zoals een apk van landbouw- en bosbouwtrekkers.

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • De huidige keuringsfrequenties in Nederland blijven hetzelfde.
  • Wel moeten personen- en bestelauto’s die eerder dan 8 jaar de 160.000 km bereiken, jaarlijks gekeurd gaan worden.
  • Er komt geen apk-plicht bij wijziging van tenaamstelling van een auto.
  • Voertuigen van 50 jaar of ouder worden uitgezonderd van de apk-plicht, in plaats van de huidige grens van 1 januari 1960. De tweejaarlijkse apk voor auto’s ouder dan 30 jaar blijft gehandhaafd.
  • Voor land- en bosbouwvoertuigen met een maximumsnelheid boven de 40 kilometer per uur wordt een tweejaarlijkse apk-plicht ingevoerd. 
  • Bepaalde bij de apk gebruikte meetapparatuur moet nu reeds type goedgekeurd en ook zelf periodiek gekeurd worden; voor die periodieke keuring geldt voor emissiemeetapparatuur dat de keuringsfrequentie blijft gehandhaafd op 12 maanden, maar voor apparatuur om gewicht, druk, krachten en geluidsniveau te meten wordt dat 24 maanden, tenzij de fabrikant ervan anders voorschrijft. 
  • Apk-keurmeesters krijgen een pasfoto op hun bevoegdheidspas, de mogelijkheid voor een datachip op de kaart wordt onderzocht en er moet bij een eerste keurmeesterexamen een Verklaring Omtrent Gedrag worden overlegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.