Nieuwe richtlijn EU-apk vastgesteld

De Europese Commissie is overgegaan tot de definitieve publicatie in het Europees Publicatieblad van Richtlijn 2014/45/EU inzake de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (apk).

De lidstaten hebben tot 20 mei 2017 de tijd om de Richtlijn te implementeren in nationale wet- en regelgeving. Nederland (en alle andere Europese lidstaten) moeten de eisen uit deze nieuwe Richtlijn uiterlijk toepassen vanaf 20 mei 2018. Of Nederland ook deze datum overneemt of de nieuwe criteria wellicht eerder overneemt is vooralsnog niet bekend.

De komende periode zal het secretariaat van RAI Vereniging in nauwe samenwerking met de RDW en andere stakeholders in Nederland met de stofkam door het document moeten gaan om de details uit te pluizen en na te gaan wat precies de consequenties voor de Nederlandse apk zijn, of worden op het moment dat er nog enige keuze vrijheid is voor lidstaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invoering van een apk voor motorfietsen, waarvan duidelijk is dat Nederland dat vooralsnog niet gaat invoeren. Ook zal het secretariaat van RAI Vereniging deelnemen aan het door de RDW georganiseerde seminar over de gevolgen van de nieuwe Europese apk Richtlijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.