Ook bonden stemmen in met cao

Nadat de werkgevers, verenigd in Bovag, in december 2018 al hun goedkeuring hadden gegeven aan het principeakkoord voor een nieuwe cao voor de motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven zijn nu ook de vakbonden FNV, CNV en De Unie akkoord gegaan. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Vakbondsleden konden tot 21 januari 2019 nog bezwaar aantekenen tegen het principeakkoord. Dat is niet gebeurd, zodat de cao met terugwerkende kracht ingaat per 1 november 2018. De cao loopt tot en met 31 oktober 2020.

Stakingen

De totstandkoming van de cao kende een pijnlijk verloop. Bij verschillende, voornamelijk wat grotere autobedrijven werd gedurende meerdere dagen gestaakt. De stakingen hadden een verrassingskarakter. Opvallend daarbij was dat de eis van de werkgevers, verenigd in Bovag, dat de zaterdag als een gewone werkdag zou gelden, al snel van tafel verdween. Toch gingen de stakingen door. Die leken meer bedoeld als spierballenvertoon dan dat ze nog wezenlijk aan de totstandkoming van de cao hebben bijgedragen.

Hoofdpunten

De hoofdpunten uit de cao:
  • Structurele loonsverhoging van 81 euro per 1 februari 2019. Op 1 februari 2020 worden de feitelijke lonen structureel verhoogd met 83 euro. Voor parttimers is dit bedrag naar rato.
  • Het Generatiepact wordt een pilot gedurende de looptijd van de cao per 1 januari 2019. Hierin zijn verschillende maatregelen verwoord die moeten leiden tot werktijdverkorting voor ouderen en de zorg dat jongeren op een gezonde manier hun pensioen in de branche kunnen bereiken. Per 1 augustus 2020 zal de pilot geëvalueerd worden.
  • Er komt een gezamenlijk onderzoek van werkgevers en werknemers waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van het werken op zaterdag worden onderzocht.
  • Met betrekking tot flexibele werktijd wordt de definitie van de werkweek aangepast van “Een week van minimaal 34 en maximaal 45 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 9 uren kan worden gewerkt.” in: “Een week van minimaal 30 en maximaal 42,5 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 8,5 uren kan worden gewerkt.”
  • Uren boven contracturen tot 38 uur per week zijn meer-uren. Meer-uren worden betaald als uurloon + vakantiegeld + vakantiedagen en pensioen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters