Pensioenkorting dreigt nog altijd

Het principeakkoord dat werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn overeengekomen over een herziening van het pensioenstelsel verkleint de kans dat er in de toekomst gekort moet worden op de pensioenuitkeringen van werknemers in de metaal.

De pensioenfondsen voor de metaalsector PME en PMT laten weten dat de kans op verlaging van de pensioenen kleiner is geworden nu partners hebben afgesproken dat die verlaging pas wordt toegepast bij een dekkingsgraad onder 100 procent. Dat was 104,3 procent. In het kwartaalbericht van PMT wordt melding gemaakt van een actuele dekkingsgraad van precies 100,0 procent. Bij PME is dat 99,0 procent.

AOW-leeftijd

Afgezien van een kleinere kans op verlaging van de uitkeringen zijn de pensioenfondsen ook tevreden over de afspraken die zijn gemaakt over een tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd en het feit dat de AOW-leeftijd in kleinere stappen stijgt met het toenemen van de levensverwachting. 

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters