RDW richt blik vooruit

RDW is trots op de positieve evaluatie die RDW in oktober 2016 kreeg. “Tegelijkertijd hebben we geen tijd om lang achterover te leunen. Denk aan al die uitdagende dossiers die op ons wachten: autonome auto’s, emissietesten, tol en voertuigcriminaliteit.”

Dat zegt algemeen directeur Ab van Ravestein in het jaarverslag van RDW, dat op de website van de RDW in zijn geheel te lezen is.

Stormachtige ontwikkelingen

De RDW geeft er in het bijgaande bericht van de directie blijk van te beseffen dat de stormachtige ontwikkelingen met betrekking tot de auto de RDW noodzaakt om naar de effectiviteit van de regelgeving te kijken. Directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde: “De regels verder detailleren, gaat ons niet helpen. We moeten ze op een abstracter niveau formuleren en voor lief nemen dat we in het toezicht meer discussie met elkaar kunnen hebben.”

Sjoemeldiesels

De affaire met de dieselfraude heeft de RDW doen beseffen dat het toezicht op fabrikanten scherper moet. Van Ravestein: “Daarnaast worden voertuigen vanaf 2017 onderworpen aan een nieuwe Europese test, de Real Driving Emissions-test. Deze test meet de uitstoot onder realistische omstandigheden en vermindert de mogelijkheid om te sjoemelen. Zo verstevigen we onze onafhankelijke positie ten opzichte van fabrikanten.”

Financiële resultaten

De omzet van de RDW steeg met 13 miljoen euro tot 215 miljoen. Het netto resultaat was echter 7 miljoen euro negatief (in 2015 was er nog een positief netto resultaat van 10 miljoen). Met name de personele kosten (26 extra fte’s in vergelijking tot 2015) en verschillende andere kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Zo vonden er in 2016 15 procent meer kentekenonderzoeken plaats, steeg het aantal ontleende ontheffingen met bijna 10 procent en werden er ruim 13 procent meer individuele keuringen uitgevoerd. Ook werd in 2016 eenmalig 10 miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van ict-systemen.

Toekomst

Al met al lijkt de RDW klaar voor de toekomst. Baelde: “Het succes van de RDW is dat we kritisch blijven; we zien altijd mogelijkheden voor verbetering. We wachten niet af, maar gaan aan de slag met de uitdagingen die we voor ons zien. Daarnaast blijven we investeren in de ontwikkeling van onze mensen. Zodat ons gewaagde doel steeds dichterbij komt: iedereen veilig en vertrouwd op weg.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters