RDW verbetert proces tellerregistratie

De RDW voert per 1 oktober een verbetering door in het registratiesysteem voor tellerstanden. Als er vanaf die datum een trendbreuk in een reeks standen is geconstateerd, dan verschijnt er automatisch een melding op het scherm en kan de stand direct worden gecorrigeerd.

Daarbij beschouwt de RDW een afwijking van minder dan honderd kilometer bij een ingevoerde stand dan niet meer als trendbreuk. De organisatie informeert alle autobedrijven deze week per brief over de veranderingen. De verbeteringen die de RDW doorvoert zijn het gevolg van een evaluatie van het registratieproces onder vijfhonderd autobedrijven.

Brief

Een andere belangrijke stap in het terugdringen van tellerfraude is de brief die de RDW gaat sturen aan de voertuigeigenaar als er een trendbreuk is geconstateerd. Deze brief wordt pas vijf dagen na de geconstateerde trendbreuk verstuurd, waardoor autobedrijven voldoende tijd hebben om een mogelijk gemaakte fout te corrigeren.

Overigens is deze brief geenszins bedoeld als terechtwijzing naar het autobedrijf; het kan immers goed mogelijk zijn dat de trendbreuk een duidelijk verklaarbare oorzaak heeft. De RDW wil de voertuigeigenaar informeren omdat een niet-logische tellerstandenreeks gevolgen kan hebben voor de verkoopwaarde van de auto.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.