RDW vertrouwt nog niet alle emissiesystemen

Van twee automodellen, de Jeep Grand Cherokee Van en Suzuki Vitara, vertrouwt de RDW het emissiesysteem nog niet. Aanvullend onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of Jeep en Suzuki hierbij gebruikmaken van ‘sjoemelsoftware’.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Programma emissietesten RDW’ dat de RDW heeft vrijgegeven. Het rapport geeft de resultaten van een vervolgonderzoek naar de manipulatie van emissies van dertig voertuigen van acht merken.

Emissiegoedkeuring

Omdat de RDW voor deze voertuigen de emissiegoedkeuring had afgegeven, wilde de RDW onderzoeken of bij deze voertuigen ook gebruik is gemaakt van (ongeoorloofde) manipulatie-instrumenten. In het programma emissietesten heeft de RDW bij zestien voertuigen van zeven merken onverklaarbare emissieafwijkingen geconstateerd. De NOx-emissies bleken bij rijtests beduidend hoger te zijn dan tijdens de goedkeuringstest. Het is niet toegestaan het emissiesysteem buiten de goedkeuringstest op een andere manier te laten werken, behalve als dit noodzakelijk is om de motor te beschermen.

Verklaarbaar

Op verschillende manieren heeft RDW vervolgens gezocht naar een verklaring voor deze emissieafwijkingen. Er zijn tests gedaan, fabrikanten hebben aanvullende informatie moeten aanleveren, er zijn gesprekken gevoerd en waar mogelijk heeft de RDW de fabrikant gevraagd om verbeteringen aan de voertuigen door te voeren. Bij veertien van de zestien voertuigen is in het vervolgonderzoek aannemelijk gemaakt dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem nodig is voor motorbescherming. Zo was een technische fout bij de eerdere meting bij de Volvo XC90 de oorzaak van de sterk verhoogde emissies. In de hertest was deze hersteld.

Extra onderzoek

Voor de Jeep Grand Cherokee Van en Suzuki Vitara heeft de RDW geen afdoende verklaring gekregen waarom de verminderde werking van de emissiesystemen nodig is voor de bescherming van de motor. Aanvullend onderzoek is nodig, waarbij de RDW wil zien of het mogelijk is om de software te updaten, om tot betere emissieprestaties te komen. De RDW vermoedt dat hierbij verboden ‘sjoemelsoftware’ wordt gebruikt. Het Openbaar Ministerie is hiervan op de hoogte gebracht. Het is aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit en of vervolging wordt ingesteld.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters