Ruim 20 miljoen beschikbaar voor mobiliteitsbranche

De sociale partners Bovag, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie trekken samen met de overheid 20,4 miljoen euro uit om de werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche te verbeteren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt daarvan de helft.

Het sectorplan voor de mobiliteitsbranche zet in op het op peil houden van een goede instroom en kwaliteit van leerlingen en de kwaliteit van leermeesters. Daarnaast moet de duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden bevorderd, waarbij vooral aandacht gegeven wordt aan bijscholing en veilig en gezond werken. Het herplaatsen van medewerkers in de branche dan wel in de techniek krijgt ook prioriteit, voor zowel degenen die door ontslag als door langdurige ziekte op zoek zijn naar nieuw werk.

“Door het toenemende gebruik van elektronica en communicatiesystemen in nieuwe personenauto’s verandert de inhoud van het vak van autotechnici. Dit heeft op korte termijn gevolgen voor zowel de inhoud als de organisatie van werkzaamheden. Ook het verkoopteam gaat veranderen. Nu bestaat het team vooral uit adviseurs en managers. Deze functies zullen in aantal afnemen. Tegelijk zullen er belangrijke verkoopondersteunende functies bij komen in het team, bijvoorbeeld een klantenservice, webondersteuning, gastvrouwen en -heren. De serviceadviseur krijgt meer verkooptaken en zal de verbinding worden tussen verkoop en werkplaats”, aldus de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.