Stern verkoopt tien panden

Stern Groep verkoopt tien strategische panden aan het Amerikaanse vastgoed beleggingsfonds W.P. Carey en huurt deze terug voor een periode van 17 jaar. Met deze transactie realiseert Stern Groep een opbrengst van 57,2 miljoen euro en een boekwinst van circa 2 miljoen.

Na aflossing van 20,9 miljoen euro aan hypotheken resteert een netto verkoopopbrengst van 36,3 miljoen euro. De huurcontracten zijn marktconform en het huurniveau is gelijk aan de huren die Stern Groep intern al in rekening brengt aan de werkmaatschappijen.

Stern Groep heeft ervoor gekozen de transactie te beperken tot uitsluitend de strategische panden waarvoor zij zich voor de lange termijn wil committeren. Het betreft grote overwegend moderne dealerpanden die al geruime tijd in gebruik zijn bij Stern Auto (Mercedes-Benz, 4x), Arend Auto (Renault, 2x), Ardea Auto (Ford, 1x), Vireo Auto (Fiat merken, 1x) en Heron Auto (Volkswagen/Audi, 2x).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.