Stop BPM en pas bijtelling aan

Bovag-leden willen dat er nieuw systeem voor autobelastingen komt dat meer aansluit op maatschappelijke trends, eerlijker is en in verhouding staat met de rijksuitgaven voor het wegverkeer. Zo moet de BPM worden afgeschaft en de bijtelling aangepast.

Deze en andere punten heeft Bovag vastgelegd in de “Bovag-visie op Toekomst Autobelastingen”.

Voor de korte termijn gaat Bovag in Den Haag lobbyen voor het ontmantelen van de huidige marktverstoring, met name in de bijtelling. Daarbij wordt ingezet op één bijtellingstarief. Nederland loopt inmiddels ver voorop met het beperken van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Maar autofabrikanten moeten uiteindelijk voldoen aan Europese normstellingen. Een vlak tarief voor de bijtelling kan gaan zorgen voor een normalisering van de modellenmix. En dat kan de zwaar onder druk staande autobranche goed gebruiken.

Problemen

Een ander korte-termijndoel is dat de lasten voor de automobilist niet verder mogen stijgen. Zo wil Bovag helemaal van de BPM af. Het is immers een belasting die met name bij import en export voor veel problemen zorgt. Bovendien is Bovag voor de langere termijn voorstander van een eerlijker vorm van autobelastingen, waarbij niet aanschaf (BPM) en bezit (MRB) maar gebruik wordt belast.

Voor de langere termijn vinden Bovag-leden bovendien dat de inkomsten die de automobilist voor de schatkist genereert, meer in verhouding moeten komen te staan tot de uitgaven die de overheid doet voor het wegverkeer. Die verhouding is momenteel zoek, met 21 miljard euro aan autogerelateerde inkomsten en 8 miljard euro aan rijksuitgaven voor het wegverkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.