Tegenvallers dealergroep drukken winst Stern

Met een bedrag van 5,4 miljoen euro is de winst van de Stern Groep over het eerste halfjaar van 2017 licht hoger dan in dezelfde periode in 2016 (5,2 miljoen). Feit is wel dat de resultaten van de dealergroep tegenvielen en moesten worden gecompenseerd door positieve resultaten van Stern Mobility Solutions, Stern Car Services en overige activiteiten.

Dat maakte Stern Groep donderdag 17 augustus nabeurs bekend. De gevolgen voor het aandeel STRN op de Amsterdamse beurs waren direct merkbaar: het aandeel verloor bij opening meer dan 10 procent van zijn waarde en is die klap nog lang niet te boven.

Dealergroep

Hoewel het aantal nieuwe registraties bij Stern met 32.590 toenam ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 (24,3 procent tegenover een landelijke stijging van 16,8 procent) en de omzet steeg met 7,1 procent daalde de absolute marge op de nieuwverkopen door margedru en gestegen personeelskosten als gevolg van de groei in het aantal fte’s en cao-afspraken.

Aftersales

De omzet en marge van de aftersales (werkplaats en onderdelenverkoop) namen wel toe, vooral als gevolg van de toename van het werkaanbod in de werkplaatsen. Het aantal Stern Point-vestigingen voor schadeherstel en licht onderhoud is het afgelopen halfjaar dan ook gestegen van twaalf tot achttien. De recent geopende schadevestigingen waren door aanloopverliezen duidelijk verlieslatend.

Lease

Stern Mobility Solutions zag een toename van zowel de leasevloot (+2,5 procent) als de bezettingsgraad (5,1 procentpunt). De winst kwam daarmee fors hoger uit dan in het eerste halfjaar in 2016.

Vooruitzichten

De voorlopig tegenvallende resultaten bij Dealergroep Stern hebben de verbeteringen bij de andere bedrijfsonderdelen in het eerste halfjaar van 2017 tenietgedaan. Stern verwacht dat de margedruk bij Dealergroep Stern in het tweede halfjaar zal verminderen door betere marges op gebruikt en het alsnog realiseren van diverse bonusprogramma’s. Ook bij de nieuwe schadevestigingen worden door verkregen merkerkenningen en toegezegde schadesturing van diverse verzekeraars betere resultaten verwacht. Stern Mobility Services zal naar verwachting de prima prestatie van het eerste halfjaar van 2017 voorzetten in het tweede halfjaar.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3841 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters