TUE: Elektrische auto’s schoner dan gedacht

De uitstoot van broeikasgassen tijdens de gehele levensduur van een elektrische auto is minder dan de helft dan van hun fossiele tegenhangers.

Dat concludeert de Technische Universiteit Eindhoven na een eigen onderzoek, nadat aan de hand van enkele recente Duitse studies de vraag was gerezen of elektrische auto’s wel zoveel bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. En als elektriciteit geheel uit hernieuwbare energie wordt opgewekt bedraagt de uitstoot van elektrische auto’s tijdens de gehele levensduur nog maar een tiende van die van hun fossiele tegenhangers.

Zes fouten

TUE distilleert uit het onderzoek de zes grootste fouten die gemaakt worden in onderzoeken die de bijdrage van elektrische auto’s aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen betwisten.

 1. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van batterijen wordt overdreven. Enkele studies gaan uit van een CO2-productie van 175 kilogram per kWh, terwijl dit volgens nieuwere berekeningen slechts 85 kilogram is.
 2. De levensduur van batterijen wordt onderschat. De meeste studies gaan uit van 150.000 kilometer, terwijl empirische studies laten zien dat moderne batterijen zelfs meer dan 500.000 kilometer blijven functioneren.
 3. De aanname dat de productie van elektriciteit niet schoner zal worden tijdens de levensduur van de auto. De TUE stelt dat de elektriciteitsmix tijdens de levensduur van de auto zal veranderen en de elektrische auto dus schoner zal worden naarmate hij langer rijdt.
 4. Het gebruik van laboratoriumtest die zijn betaald door de autofabrikanten. Het testprotocol waarmee de CO2-uitstoot van een auto wordt gemeten is opgesteld in overleg met autofabrikanten, die vervolgens de instanties uitkiezen en sponsoren die die tests mogen uitvoeren. Dit heeft geleid tot de manipulatie van sjoemelsoftware en testresultaten die ver onder de werkelijke uitstoot liggen. Fossiele auto’s zijn dus veelal veel vervuilender dan wordt aangenomen.
 5. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van fossiele brandstoffen wordt niet meegeteld, of te laag voorgesteld.
 6. Het ontkennen van het feit dat elektrische auto’s deel uitmaken van een groter energiesysteem. Doordat de hele productieketen overschakelt op hernieuwbare energie zijn voor de productie van zowel brandstofauto’s als elektrische auto’s steeds minder fossiele brandstoffen nodig. Wat overblijft is de uitstoot van CO2 tijdens het rijden. Elektrische auto’s kunnen daarbij gebruikmaken van hernieuwbare energie. Bovendien hebben zij het voordeel dat een elektrische motor viermaal zo efficiënt met zijn energie omgaat als een verbrandingsmotor.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2390 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

 • Avatar
  1 september 2020 om 11:46
  Permalink

  Niks kwaads over EV’s op zich, maar dit bericht van de TUe lijkt een tendentieus verhaal. Om een voorbeeld te geven: “hernieuwbare energie” is een mooie kreet maar zonder te weten waar het hernieuwbare uit bestaat is een dergelijke opmerking niet serieus te nemen. Van het verstoken van biomassa (houtpellets) weten we inmiddels ook officieel dat het veel kwalijker is dan aardgas verstoken. Wat betreft de levensduur van de accu’s: waarom spreken we nu ineens over een levensduur in kilometers (hoeveel gegevens zijn daaromtrent beschikbaar); nog steeds is het aantal “herladingen” van grote invloed op de levensduur van de accu en bovendien wat is gemeld omtrent de milieubelasting die wordt veroorzaakt wanneer de accu’s “op zijn”? Het zou de wetenschappers van TUe sieren als ze tegelijk met het persbericht ook een verslag van het onderzoek laten zien. Recent is mij weer gebleken dat bij het opstellen van een kostenvergelijking elektrisch versus benzine auto enorme fouten werden gemaakt. De naam van TUe werd in dat verhaal ook genoemd, maar bij navraag was het toch geen TUe onderzoek! Elektrische auto’s hebben echt wel een mooie toekomst, maar de aanhangers van die ontwikkeling horen zich wel te gedragen als wetenschappers, zo niet dan draait het binnenkort uit op een “sjoemel-elektrisch affaire”.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *