Tweede Kamer wil apk ‘updaten’

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen die moet verzekeren dat de apk toekomstbestendig is. Ook moet er een verbod komen op het verwijderen van roetfilters dan wel het adverteren hieromtrent.

De Kamerleden Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Duco Hoogland (PvdA) dienden gezamenlijk een motie in waarmee zij de regering oproepen om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het verbieden van het verwijderen van een roetfilter of een ander milieusysteem en het adverteren hierover, en over te gaan tot invoering van een effectieve test in de apk rondom de uitstoot van schadelijke stoffen.

Roetfilters

Hun overwegingen daarvoor zijn ‘dat er momenteel ongeveer honderdduizend auto’s zonder roetfilter of andere milieusystemen rondrijden; dat auto’s zonder roetfilters of andere milieusystemen tot dertig keer meer schadelijke stoffen uitstoten dan auto’s met roetfilter, dat particulieren met een auto met verwijderd roetfilter of ander milieusysteem bij een apk zelden tot nooit tegen de lamp lopen en dat het verwijderen van een roetfilter of ander milieusysteem uit de auto op zichzelf niet verboden is.’

Hoogland stelt in zijn (eveneens aangenomen) motie vast dat de veranderingen in de automobielsector snel gaan en dat de apk hierop vooralsnog niet of nauwelijks is aangepast. Daarom roept hij op om in Europees verband in te zetten op het aanpassen van de apk-eisen aan het wagenpark van de toekomst. Over de voortgang hiervan moet de regering de Tweede Kamer voor de zomer van 2016 informeren, meldt RAI Vereniging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.