Tyre24 nu ook in Nederland

Het grootste online bandenplatform in Europa, Tyre24, is nu ook in Nederland online. Het portaal van Tyre24 is uitgegroeid tot de grootste markt met ongeveer 2.000 fabrikanten, groothandelaren en retailers uit heel Europa. Er maken meer dan 40.000 bandenhandelaren, autodealers en reparatiebedrijven gebruik van.

Met de start van het platform in de Benelux komt Tyre24 met haar doel, om dekking te bieden in heel Europa, een stap dichterbij. Met een vertegenwoordiging van het B2B-platform in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Polen is nu ook de datum van toetreding tot de drie Benelux-landen bekend. Vanaf september zal Tyre24 vertegenwoordigd zijn in België, Nederland en Luxemburg. Het platform biedt nu dus ook in de Benelux het raakvlak tussen bandengroothandels- en retailers dat tot over de grenzen heen gaat.

Een Nederlandse groothandel in Druten heeft zich als bedrijfspartner opgeworpen. De werknemers in de Benelux zijn net als hun collega’s in het kantoor native speakers en hebben een training gevolgd in het hoofdkwartier in Kaiserslautern. Zo is de ondersteuning voor het platform in de lokale taal – dus Frans, Duits en Nederlands.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.