Vertrouwen universelen hoger dan ooit

Het ondernemersvertrouwen van onafhankelijke autobedrijven is gestegen naar het hoogste niveau sinds Bovag begon met meten. Dat blijkt uit de meest recente Bovag Conjunctuurpeiling.

De totale omzet is in de eerste helft van 2017 bij 47 procent van de autobedrijven toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2016. Daartegenover zag slechts 12 procent van de bedrijven de omzet afnemen. De ontwikkeling van de winstgevendheid laat een vergelijkbaar beeld zien. Bij 48 procent van de bedrijven is die toegenomen; 12 procent rapporteerde een winstafname van de winst ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Autodealers

In de Conjunctuurpeiling vraagt Bovag zijn leden twee keer per jaar hoe ze afgelopen halfjaar hebben gepresteerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De jongste resultaten leren dat autodealers over het algemeen positief zijn. Van hen rapporteert 49 procent  een omzettoename. Ook over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de dealers positief, hoewel iets minder dan over de omzet. Zo zag 36 procent de winstgevendheid toenemen en rapporteerde 26 procent een afname ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Verhuurbedrijven

Bij de autoverhuurbedrijven zag 64 procent in het eerste halfjaar de omzet toenemen vergeleken met dezelfde periode in 2016. Slechts tien procent van de bedrijven zag de omzet afnemen. Over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de bedrijven iets minder positief. Zo rapporteerde 41 procent een toename van de winstgevendheid; twintig procent rapporteerde een afname ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016.

Revisiebedrijven

De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 67 procent van de revisiebedrijven toegenomen ten opzichte vanH1 2016. Daartegenover zag 14 procent de omzet afnemen. Net als in 2016 blijven de revisiebedrijven ook in de eerste helft van 2017 positief over de ontwikkeling van de resultaten.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †