VZR ziet mobiliteit blijvend veranderen

De belangenvereniging voor zakelijke rijders VZR heeft vier praktische actiepunten geformuleerd om de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit een duurzaam karakter te geven.

Het blijft moeilijk om in relatie tot de coronacrisis van positieve effecten te spreken, maar het is een feit dat er door het gedwongen thuiswerken grote milieuwinst is geboekt. Daarbij zijn veel mensen aan thuiswerken gewend geraakt en willen niet meer terug. Ook hebben we meer behoefte aan flexibiliteit in onze mobiliteit.

Actiepunten

Deze trends grijpen in de optiek van VZR in elkaar en versterken elkaar. Door hierop in te spelen krijgt zakelijke mobiliteit en de kwaliteit van ons leven een positieve impuls. Dat vraagt volgens de VZR om een viertal actiepunten:

  1. Aanpassing bijtelling en andere fiscale wetgeving. Dit stimuleert thuiswerken en flexibiliteit van mobiliteit. De huidige bijtellingswetgeving wordt als te star beoordeeld.
  2. Herziening van de traditionele autoregeling. De focus moet verschuiven van alleen de auto naar de mogelijkheid om andere vervoersmiddelen te gebruiken of om thuis te werken.
  3. Verbetering van digitale infrastructuur door werkgevers. Thuiswerken of op locatie werken wordt daarmee verbeterd, uitgebreid en veiliger gemaakt.
  4. Inrichting van flexibele werkplekken in en rond economische centra. Dit maakt de flexibele keuze voor mobiliteit makkelijker. Het milieu heeft daar baat bij en dat is, naast het kostenaspect, steeds belangrijker in onze keuze voor een bepaalde vorm van mobiliteit.

VZR roept partijen op om gezamenlijk een en ander te bewerkstelligen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3430 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.