Zorgen om vluchtige stoffen in interieur

De uitstoot van schadelijke stoffen in het interieur van een auto is onderbelicht vergeleken bij de uitstoot via de uitlaat. Naar aanleiding van een praktijktest bepleit Emissions Analytics regelgeving die de zorgelijke blootstelling aan vluchtige organische stoffen in het interieur aan banden legt.

Emissions Analytics deed onderzoek naar de vluchtige stoffen die vanuit het interieur in de auto vrijkomen en liet buiten beschouwing de vervuiling die van buiten de auto de cabine binnendringt en de schadelijke stoffen die inzittenden zelf, bijvoorbeeld in de vorm van CO2, produceren.

Meten

De geur van een nieuwe auto was lange tijd moeilijk te meten. Meetapparatuur is echter verbeterd en Emissions Analytics is in staat gebleken, in samenwerking met Anatune, om verschillende vluchtige organische stoffen te herkennen en de hoeveelheid ervan te meten.

In het interieur van een auto komt een hele reeks vluchtige organische stoffen vrij, waaronder het oplosmiddel aceetaldeyde, of ethanal. Blootstelling hieraan kan leiden tot rode ogen, misselijkheid, hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden.

Toepassing van lijmen en kitten in auto’s is toegenomen teneinde op gewicht te kunnen besparen. Daarmee nemen ook de risico’s van blootstelling aan oplosmiddelen toe. Andere stoffen behalve aceetaldehyde die in het interieur van moderne auto’s worden aangetroffen, zijn formaldehyde (methanal), benzeen, styreen en tolueen.

Aceetaldehyde

In een eerste test heeft Emissions Analytics de luchtkswaliteit in een één jaar oude Hyundai i10 getest. Elke vijftien minuten werd vijf uur lang gedurende zestig seconden de lucht gemeten aan het begin van een zomerse dag waarop de temperatuur steeg tot 20 graden. Tijdens de laatste vijftien minuten werd het raampje geopend en de airco op de hoogste stand gezet, bij een lopende motor.

De hoeveelheden methanol en aceton in het interieur namen gedurende de test gestaag toe vanaf 18 en 12 microgram per kubieke meter tot respectievelijk 935 en 576 microgram. Met name methanol geeft, hoewel het net als aceton een veelgebruikt oplosmiddel is, bij dergelijke concentraties aanzienlijke overlast.

Gedurende de laatste vijftien minuten van de test, waarbij de ramen waren geopend en de airco vol open stond, kwamen nog enkele opvallende resultaten naar boven. Zo rees het niveau aceetaldehyde van een aanvankelijk laag niveau van 50 microgram per kubieke meter tot 550 microgram tussen de vierde en zesde minuut. Terwijl aanvankelijk hoge niveaus aan methanol en aceton na enkele minuten scherp was gedaald.

Regelgeving

Anatune verklaart dit uit het feit dat het verwarmings- en ventilatiesysteem van de moderne auto fungeert als ‘opvangreservoir’ voor sommige vluchtige organische stoffen. Wanneer de ventilatie of airco worden aangezet, wordt dit reservoir als het ware geleegd in de cabine.

Emissions Analytics stelt dat deze test maar een eerste begin is van de mogelijkheden die er inmiddels zijn om de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen in het interieur van een auto te meten en roept op tot regelgeving die hier paal en perk aan stelt. Dit probleem is des te urgenter nu steeds meer nieuwe partijen zich manifesteren als autofabrikant en er nog weinig bekend is over gezondheidsschade die blootstelling aan vluchtige organische stoffen veroorzaakt.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3430 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.