bekeken: 1152 x
Waardeer dit artikel:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4,00)

‘Alleen merkerkenning garandeert veiligheid’

DOMEIN: Schadeherstel

Geplaatst op: 9 maart 2020, 09:20

Leestijd: 2 minuten

Om de veiligheid van schadeherstel in de toekomst te kunnen garanderen, is merkerkenning de enige weg. Met deze stelling zette Gerben Batstra namens Volvo Nederland de verhouding tussen het merk- en het universele kanaal weer eens op scherp.

Hij deed dat tijdens het schade-event van kennis- en netwerkorganisatie Automotive Insiders op 5 maart in Bunnik. Als eerste spreker had Batstra de zaal meteen bij de lurven.

Veiligheid

De aanloop naar zijn stellingname was lang. Eerst gaf Batstra een spoedcursus veiligheid volgens Volvo. Het merk is er alles aan gelegen om nog dit jaar te komen tot nul verkeersdoden in een Volvo. Hij noemde een voorbeeld uit het verleden (de uitvinding van de driepuntsgordel) maar ook actuele Volvo-veiligheidsinitiatieven, zoals het delen van crashdata met andere autofabrikanten en het begrenzen van de maximum snelheid tot 180 kilometer per uur.

“We kunnen nog zo veel systemen in auto’s inbouwen, als we menselijk gedrag niet weten te beheersen, komen we niet tot die situatie van nul verkeersdoden. Er zijn drie oorzaken van menselijk falen in het verkeer: te hard rijden, rijden onder invloed en afleiding tijdens het rijden. Op allerlei manier is Volvo bezig dit gedrag aan te pakken.”

Juist deze missie om dat gedrag te beïnvloeden heeft ertoe geleid dat Volvo zijn auto’s uitrust met een veelheid aan technologische systemen. De berijder moet er dan wel van op aan kunnen dat al die systemen naar behoren functioneren, ook na schadeherstel. “Voor reparatie van die systemen worden kennis, competenties, tools en dergelijke steeds belangrijker. Dat geldt ook voor kwaliteitsborging. Als een schadeherstelbedrijf dit elke dag op een goede manier wil kunnen doen, zal het genoeg ervaring moeten hebben. Dat wil zeggen dat je een bepaald minimum aan volume moet hebben. Daarbij zie je de volumes afnemen en de complexiteit toenemen. Je zult die schades dus in steeds minder herstelbedrijven moeten concentreren. Daarom voorzie ik dat merkerkend schadeherstel de enige weg voorwaarts is in de verre toekomst. We beginnen dat nu al te merken.”

Poll

De zaal dacht daar niet unaniem zo over. Uit een Menti.com-poll bleek dat zo’n 70 procent het eens was met de stelling ‘Merkerkend schadeherstel is een goede zaak’, omdat veiligheid nu eenmaal boven alles gaat. 25 procent was van mening dat kwaliteit ook op een andere manier geborgd kan worden. 5 procent getuigde van een cynische kijk op de wereld. Dat deel vond ook dat merkerkend schadeherstel geen goede zaak is, maar dan omdat het alleen door de fabrikanten bedacht zou zijn om de onderdelenafzet veilig te stellen.

Kloppen aan de digitale poortCoronavirus: ‘Techno…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties