Akoestisch signaal verplicht voor EV

Vanaf 1 juli 2019 moeten alle nieuwe modellen elektrische voertuigen die op de markt komen voorzien zijn van een akoestisch waarschuwingssysteem. Vanaf 1 juli 2021 is AVAS verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s, ongeacht de aandrijflijn.

Het acoustic vehicle alerting system (AVAS), dat de Europese Unie hiervoor verplicht heeft gesteld, moet in werking treden bij snelheden tot 20 kilometer per uur, zodat met name voetgangers en fietsers de auto aan kunnen horen komen. Het geluid dat de auto produceert, moet lijken op het geluid van een auto met verbrandingsmotor. Autofabrikanten zijn binnen die kaders vrij om zelf hun geluid samen te stellen. Bij een snelheid van 20 kilometer per uur moet het geluid minstens 56 decibel bedragen. Het maximum volume bedraagt 75 decibel, wat vergelijkbaar is met het geluid van een auto met benzinemotor bij 20 kilometer per uur. Bij snelheden boven 20 kilometer per uur is het afrolgeluid van banden al dusdanig dat de auto toch wel hoorbaar is.

Aanscherpingen

De Europese blindenorganisatie EBU is positief over de maatregelen, maar heeft eerder al aangedrongen op een aantal aanscherpingen. De EBU is er bijvoorbeeld voor om de snelheid tot welke het akoestische signaal verplicht is op te trekken tot 30 kilometer per uur, net als in de Verenigde Staten het geval is. Dit is immers de toegestane snelheid op veel woonerven en andere door voetgangers gedomineerde gebieden. Ten tweede vindt EBU het geluidsniveau van 56 decibel als ondergrens te laag, zeker voor ouderen, die vaak wat slechter horen. Ten derde zou het geluid ook al bij stationaire auto’s moeten gelden. Zodra een auto gestart wordt, moet dat hoorbaar zijn. EBU wijst erop dat de snelheid waarmee elektrische auto’s kunnen optrekken het noodzakelijk maakt dat ze al in vroeg stadium hoorbaar zijn.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3053 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters