Bijbetalen effectief tegen ‘laadpaalkleven’

Het probleem van e-rijders die onnodig lang een laadpaal bezet houden (‘laadpaalkleven’) kan effectief worden bestreden door prijsprikkels. Dat leert onderzoek van de TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en schonebrandstoffenleverancier Pitpoint.

laadpaalklevenLaadpaalkleven is volgens de onderzoekers een groeiend probleem. Doordat e-rijders laden tijdens het parkeren, neigen zij ernaar hun auto ook wanneer ze niet meer laden gewoon te laten staan. Volgens Rick Wolbertus, promovendus bij de Hogeschool van Amsterdam en de TU Delft, worden laadpalen met enige regelmaat lang tot zeer lang gebruikt. “Sessies van meer dan 24 uur vormen weliswaar maar vijf procent van alle laadsessies, maar zorgen wel voor meer dan een kwart van de bezetting van publieke oplaadpalen.”

Resultaten

Samen met Rick Wolbertus onderzocht Gerzon in opdracht van Pitpoint het effect van prijsprikkels op het laadgedrag van e-rijders in Nederland. Uit het experiment kwam naar voren dat circa tachtig procent van de laadpaalklevers gevoelig is voor een prijsprikkel. Al bij een relatief laag bedrag blijkt het middel effectief. Ook toont het onderzoek aan dat de parkeerdruk (meer of minder plekken) een rol speelt. Pitpoint ontwerpt, bouwt, financiert, exploiteert en onderhoudt openbare en privé tankstations voor LNG, CNG, groengas, waterstof, en elektrische laadpunten, voor bedrijven en overheden.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †