Demonstraties en politieke lobby voor ADAS

Verschillende stakeholders op het gebied van mobiliteit ondertekenen op 3 juni een convenant om binnen drie jaar het veilige gebruik van ADAS te verhogen met minimaal twintig procent.

Partijen die de krachten bundelen zijn onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging, ANWB, Bovag, Focwa en diverse marktpartijen. Uitgangspunt is dat rijhulpsystemen kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Het initiatief gaat gepaard met een Europese lobby ten behoeve van producenten, in samenwerking met Euro NCAP. Doel is richtlijnen op te stellen waaraan verkeersveilige ADAS moeten voldoen en aan te sturen op verplichte systemen die de gewenste effecten blijken te hebben. Ook zullen nieuwe onderzoeksresultaten worden vrijgegeven.

Demonstratie

Om (veilig) gebruik van ADAS te stimuleren, wordt van 2-6 juni 2019 tijdens het ITS European Congress een meerdaagse demonstratie gegeven. Op de Automotive Campus in Helmond kunnen  deelnemers kennismaken met de nieuwste, op de markt beschikbare, ADAS-technieken. Hiervoor wordt samengewerkt met een tiental voertuigimporteurs. Doel van de demo is om bestuurders zelf te laten ervaren wat ADAS wel en niet kunnen, en om ze te informeren over hoe ze de systemen op de juiste manier kunnen gebruiken.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †