Fastned krijgt gelijk van Raad van State

De Raad van State heeft geoordeeld dat Fastned belanghebbende is in het bezwaar dat ze had aangetekend tegen een vergunning voor laadpalen als aanvullende voorziening bij het BP-station de Hackelaar aan de A1. De Raad van State vernietigt daarmee het eerdere besluit van de rechtbank in Amsterdam.

Fastned is verwikkeld in meerdere rechtszaken die voortkomen uit de gunning voor de exploitatie van laadstations voor elektrische voertuigen die Fastned in het verleden heeft verworven. Omdat bij de Hackelaar de vergunningsaanvraag na jaren nog altijd niet heeft geleid tot een vergunning oordeelde de rechterbank in Amsterdam dat Fastned geen belanghebbende is. Ondertussen mag BP ter plaatse wel laadstations exploiteren. Door de uitspraak van de Raad van State moet de minister nu inhoudelijk ingaan op de bezwaren die Fastned aanvoert tegen de gunning van de vergunning tot het exploiteren van een laadstation aldaar. Die bezwaren komen kort gezegd hierop neer: wij waren hier eerst!

De Andel

Ook inzake het Shell-station De Andel langs de A12 heeft Fastned gelijk gekregen van de Raad van State. Shell exploiteert hier sinds kort ook laadpalen, naast die van Fastned. Fastned is van mening dat hierdoor een onveilige situatie is ontstaan. De Raad van State stelt dat Fastned als exploitant op de verzorgingsplaats de Andel wel degelijk een beroep kan doen op het veilig gebruik van verzorgingsplaatsen. Betwist blijft nog of twee aanbieders van dezelfde dienst op één verzorgingsplaats nu zorgt voor onveilige situaties.

Veilig

Namens Fastned reageert oprichter Michiel Langezaal opgelucht: “Deze uitspraken van de Raad van State zijn heel goed nieuws voor Fastned en elektrische rijders. Het geeft ons een handvat om op te komen voor een veilige inrichting van verzorgingsplaatsen en een gelijk speelveld tussen snellaadstations en benzinestations. Dit is helaas een lang proces met meerdere rechtszaken. In de tussentijd groeit het aantal elektrische auto’s exponentieel en gaan wij gewoon door met de realisatie van onze missie; namelijk vrijheid geven aan de elektrische rijder door het bouwen van de beste snellaadstations.”

Onderscheid

Veel van de onenigheid tussen Fastned en de oliemaatschappijen komt voort uit het onderscheid dat de minister maakt tussen een laadstation als basisvoorziening (Fastned snellaadstations) en een laadstation als aanvullende voorziening bij een benzinestation (zoals de oliemaatschappijen die exploiteren). Fastned vecht dit onderscheid al langere tijd aan, maar dit punt is in beide bovenstaande zaken niet meegenomen. Deze vraag blijft daarmee open staan voor behandeling in een van de andere lopende zaken.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters