Forse groei omzet en klanten Fastned maar ook meer verlies

Fastned, het Europese snellaadbedrijf, zag de laadomzet in de eerste helft van 2022  toenemen tot 12.6 miljoen euro (+188%), bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggend nettoverlies over de periode bedroeg 10,4 miljoen euro (vs. 7,7 miljoen in H1 2021). 

Deze sterke stijging is het gevolg van de groei van het Europese netwerk, toegenomen vraag naar laden dankzij sterke verkopen van elektrische auto’s in de markten waarin Fastned actief is alsmede een toename van de omzet per laadsessie. De operationele EBITDA is verviervoudigd tot 3,0 miljoen euro (+298%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en neemt sneller toe dan de omzet dankzij de operationele hefboomwerking in het bedrijf.

Laadopbrengsten

Het aantal actieve klanten steeg met 146% vs. Q2 2021 naar 161.000. De laadopbrengsten namen toe tot 12,6 miljoen euro in H1 2022, een stijging van 188% ten opzichte van H1 2021. Om de impact van de stijgende energieprijzen te verzachten, verhoogt Fastned per 1 augustus of 1 september prijzen op alle markten. Omdat de verwachting is dat prijzen nog lang weinig stabiel zijn, gaat Fastned de tarieven in de toekomst maandelijks heroverwegen en indien nodig aanpassen.

Netwerkontwikkkelingen

In H1 2022 voegde het bedrijf 23 nieuwe stations toe aan zijn netwerk. Fastned opende zeven stations in Nederland, vijf in Duitsland, vier in België, drie in Frankrijk en vier in het Verenigd Koninkrijk. Dit brengt het totale aantal stations aan het einde van H1 op 208 in zes landen. Dit jaar moeten er in totaal 65 nieuwe bijkomen. In H1 2022 heeft Fastned 30 nieuwe locaties verkregen om nieuwe stations te bouwen in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waarmee het totale aantal verworven locaties op 358 komt.

Fastned verwacht een netwerk van 400 operationele stations te hebben voor eind 2024 en dat de gemiddelde omzet per station vóór 2025 boven de 400 duizend euro zal zijn en meer dan één miljoen euro per station tegen 2030. Ook verwachten ze dat de operationele EBITDA-marge tegen 2025 meer dan 40% zal bedragen, terwijl de EBITDA van het onderliggende bedrijf naar verwachting positief zal worden in 2023.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.