Koepelorganisaties strijden voor toegang data

In de aanloop naar de workshop van de Europese Commissie over Toegang tot gegevens uit voertuigen, die gepland staat voor 17 september aanstaande, dringt een brede coalitie van koepelorganisaties die exploitanten van aftermarkets in de automobielsector, autodealers, mobiliteitsdiensten en consumenten vertegenwoordigt, er bij de Europese Commissie op aan om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 een ambitieus wetgevingsvoorstel te publiceren over de toegang tot gegevens uit voertuigen.

Het voortdurende gebrek aan toegang tot gegevens en functies aan boord van voertuigen vormt een steeds grotere bedreiging voor ons vermogen om te concurreren op het gebied van digitale producten en diensten en om klanten, zowel consumenten als wagenparkeigenaars/exploitanten, de digitale diensten te verlenen die zij verwachten. In het recente TRL-studierapport dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld, worden deze problemen, die hun oorsprong vinden in de gesloten telematicasystemen van voertuigfabrikanten, in beeld gebracht. Uit een andere studie, die in opdracht van de consumentenorganisatie FIA Regio I is uitgevoerd, blijkt dat als dit model blijft bestaan, dit ertoe kan leiden dat consumenten en onafhankelijke dienstverleners tegen 2030 extra kosten ten belope van ongeveer 65 miljard euro per jaar moeten dragen.

Uitstel

Na reeds langdurige onderzoeken en verschillende uitstelrondes sinds 2018, moet de ontwerpwetgeving uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 de kans krijgen de volledige gewone wetgevingsprocedure te doorlopen. Elk uitstel zou ertoe kunnen leiden dat deze belangrijke wetgeving ter bescherming van consumenten en het mkb wordt uitgesteld tot de volgende termijnen van de Europese Commissie en het Europees Parlement, waardoor het concurrentievermogen en het voortbestaan van de 500 000 bedrijven en 4,5 miljoen banen die wij vertegenwoordigen, in gevaar komen.

Er is een op beginselen gebaseerde wetgeving nodig, onderbouwd met specifieke technische en wettelijke voorschriften, om gelijke toegang tot het voertuig, zijn gegevens, functies en communicatie met de gebruikers te waarborgen. Deze wetgeving moet de systeemproblemen aanpakken die de afgelopen jaren ondubbelzinnig zijn vastgesteld. Zij moet efficiënt en robuust genoeg zijn om gedurende meerdere jaren relevant te blijven. De specifieke kenmerken, de complexiteit en het belang van de automobielmarkt vereisen een sectorspecifieke wetgeving en kunnen niet worden aangepakt met de bredere horizontale initiatieven in het kader van de Europese datastrategie.

S-OTP

Er is volgens de coalitie een eenvoudige oplossing: het verplicht stellen van een beveiligd on-board telematicaplatform (S-OTP). Het S-OTP is een reeks voorschriften die gebaseerd zijn op apparatuur die zich reeds in het voertuig bevindt en op bestaande normen, en waarbij geen extra apparatuur nodig is. Het geeft de consumenten/bestuurders de controle, zodat zij vrij kunnen kiezen welke dienstverleners toegang hebben tot welke technische gegevens en voor welk doel. Alleen diensten die onafhankelijk zijn beoordeeld, getest en goedgekeurd, kunnen door de consument worden gekozen. Dit strookt volledig met de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van gegevensbescherming, cyberveiligheid, digitalisering en verbetering van de mobiliteit op de weg.

CECRA dringt er, samen met de andere leden van de coalitie, bij de Europese Commissie op aan om tegen het eerste kwartaal van 2022 een ambitieus en alomvattend wetgevingsvoorstel te publiceren over “Toegang tot gegevens in voertuigen”, om echte keuzevrijheid voor de consument, innovatie en effectieve concurrentie voor digitale autodiensten te waarborgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *