Laadangst onterecht, maar blijft groot

Ondanks de redelijke actieradius van veel elektrische voertuigen is een verbeterde actieradius voor 57 procent van de EV-rijders nog altijd een belangrijke factor die EV-adoptie kan stimuleren.

Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de EV Driver Survey 2022, een onderzoek dat Shell Recharge Solutions heeft uitgevoerd onder bijna vijftienduizend EV-rijders uit vijf landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en België) en dat op 11 mei tijdens een webinar werd gepresenteerd door Herman Keijsers, salesdirecteur Shell Recharge Solutions, en Rutger Middendorp. Met de gebruikerservaringen van EV-rijders wil Shell de massale overstap naar EV’s stimuleren.

Ondanks de onterechte laadangst blijken berijders van een EV goede ambassadeurs voor elektrisch rijden. Dacht in het onderzoek van vorig jaar nog 4 procent terug te zullen vallen op een auto met een verbrandingsmotor, dit jaar was dat nog maar 2 procent. Van de hybride elektrische rijders daalde het percentage afvalligen van 20 naar 10 procent. Aan het rijplezier ligt het ook niet: driekwart van de berijders van een volledig elektrische auto ziet het rijplezier en de technologie van de elektrische auto als de belangrijkste reden om elektrisch te rijden.

Laadpunten

Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de betere beschikbaarheid van laadpunten volgens 49 procent van de EV-rijders die EV-adoptie zou bevorderen. Daarbij werd door een van de deelnemers aan het webinar de vergelijking gemaakt met de opkomst van de mobiele telefonie; in het begin kon je alleen met een mobiele telefoon bellen als je in de buurt van een Greenpoint stond, inmiddels doet het ding het overal. Hetzelfde is te verwachten van elektrische mobiliteit: in het ideale geval is straks elke parkeerplek een laadplek.

Wat betreft de tekortschietende laadinfrastructuur opperde Herman Keijsers de suggestie dat bij de uitbreiding van de infrastructuur ook een belangrijke rol voor de huishoudens is weggelegd. Zij kunnen met de installatie van zonnepanelen in belangrijke mate in de energievraag voorzien. Bovendien kan veel slimmer met de grote capaciteit van de accu’s van EV’s worden omgesprongen en hoeft niet iedere auto direct aan het einde van de dag, bij thuiskomst opgeladen te worden op een moment dat ook de energievraag in de keuken groot is, terwijl die auto de volgende ochtend pas hoeft te rijden. Ook dat blijkt uit het onderzoek: 79 procent is bereid om een laadsessie later te plannen om een piek in de energievraag te voorkomen. Dat was 73 procent in het onderzoek van vorig jaar. Slimmer laden dus.

En lagere aanschafkosten van EV’s is ook nog altijd voor 47 procent een belangrijke factor in het stimuleren van elektrisch rijden, waarbij de volledig elektrische auto voor 76 procent de populairste optie is, de plug-in hybride auto voor slechts 10 procent.

Duurzaamheid 

Het onderzoek deed ook uitgebreid onderzoek naar de duurzaamheidseffecten van elektrisch rijden. 72 procent van de EV-rijders ziet elektrisch rijden niet alleen als goed voor het milieu, maar zelfs als essentieel voor de energietransitie. Wel heeft men behalve zorgen om de beschikbaarheid van de laadinfrastructuur ook zorgen over de capaciteit van het energienet. Wat dat betreft toonde Herman Keijsers zich een optimist, met een groot vertrouwen in de voortschrijdende technologie: “We zijn niet in staat ons eigen gas op te wekken; we zijn wel in staat onze eigen energie op te wekken.”

Gemak

Laden gemakkelijker maken, draagt volgens de EV-rijders ook in belangrijke mate bij aan een verdere adoptie van elektrisch rijden. Zo zijn veel mensen ontevreden over de laadsnelheden bij winkels en horecagelegenheden. Daarnaast zijn er te veel apps die het elektrisch rijden ondersteunen. In Nederland gebruikt een EV-rijder gemiddeld 3,3 aan elektrische auto’s gerelateerde apps, de gemiddelde Brit gebruikt er zelfs 4,6.

Stopcontact

Een ander gemak van de elektrische auto is de mogelijkheid om thuis of op het werk te laden. Wie dat goed voor elkaar heeft, hoeft feitelijk nooit meer naar het tankstation. Schokkend noemden Keijsers en Middendorp wel de uitkomst dat 20 procent van de groep die de mogelijkheid heeft om een laadpunt te plaatsen toch kiest voor het laden aan een normaal stopcontact. Herman Keijsers: “Je bent een elektrische auto toch al gauw met twee-, drieduizend Watt aan het laden. Eigenlijk zijn de stopcontacten die wij thuis hebben er niet op gemaakt om zo lang capaciteit te leveren. Voor een uurtje gaat dat wel, maar niet de hele nacht, nog los van het feit dat je dan allerlei functionaliteiten mist als slim laden; pas stroom gebruiken wanneer die goedkoper is.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.