Strengere eisen aan beveiliging keyless entry

De eisen voor de beveiliging van auto’s met keyless entry zijn per 1 januari 2021 aangescherpt om diefstal terug te dringen. “Alleen goedgekeurde keyless-entrysystemen ontvangen het keurmerk nog”, vertelt Karin Beems, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), eigenaar van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. “Dat betekent dat verzekeraars bij niet goedgekeurde auto’s aanvullende eisen kunnen stellen.”

Auto’s met keyless entry gaan van het slot en kunnen gestart worden als de elektronische sleutel zich dichtbij het voertuig bevindt. Dat kan zijn wanneer de eigenaar naar de auto toe gaat. Het signaal van een elektronische sleutel kan ook door criminelen met speciale apparatuur gekopieerd en versterkt worden.

Slaapstand

Het CCV, sinds april 2019 eigenaar van het keurmerk voor voertuigbeveiliging, ziet erop toe dat systemen die diefstal van voertuigen moeten voorkomen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Omdat auto’s met keyless entry diefstalgevoelig zijn, worden de eisen aan de beveiliging van deze systemen geregeld aangescherpt. De nieuwe voorschriften eisen dat de slimme sleutel bij diefstalgevoelige modellen na vijf minuten in slaapstand springt. “Het signaal zendt dan niet meer uit, waardoor dieven het niet kunnen oppikken”, aldus Karin Beems.

Geldig

In een reactie laat het Verbond van Verzekeraars weten dat auto’s met bestaande certificaten (van voor 1 januari 2021) hun keurmerk behouden en ook meeverhuizen als de auto van eigenaar wisselt. Auto’s met certificaten blijven gewoon verzekerd, maar moeten bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, mogelijk een aanvullende maatregel treffen. 

Eigenaars van een nieuwe auto met een beveiligingssysteem dat niet aan de eisen van het CCV-keurmerk voldoet, zullen met hun verzekeraar in overleg moeten over wat er dient te gebeuren. Mogelijk moet dan achteraf een nieuw systeem worden ingebouwd teneinde de auto verzekerd te kunnen krijgen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3691 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.