7 procent bijtelling voor leasefiets

Voor het privégebruik van een fiets van de zaak moeten werknemers voortaan 7 procent van de waarde van de fiets bij hun inkomen optellen.

Dat is een van de voorgenomen maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag bekend zal maken, meldt RTL Nieuws. De belangenorganisaties RAI Vereniging, Bovag, ANWB, Fietsersbond, VNA en Natuur en Milieu hebben met tevredenheid gereageerd op de beslissing. “Het fietsgebruik in Nederland krijgt een flinke stimulans”, stellen zij.

Vereenvoudiging

Met de nieuwe bijtellingsregeling voor de leasefiets wordt het voor werkgevers een stuk eenvoudiger om een fiets van de zaak ter beschikking te stellen. Door de fiets aantrekkelijker te maken worden niet alleen de verkopen van (elektrische) fietsen gestimuleerd, maar leidt er vooral toe dat het gebruik van de fiets, zowel voor woon-werk als privé, toeneemt. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de volksgezondheid, aldus de zes partijen. Namens koepelorganisatie VNA reageert ook directeur Renate Hemerik erg enthousiast: “VNA-leden zijn in toenemende mate bezig met de totale mobiliteitsbehoefte van de klant en daarin kan de fiets van de zaak met name voor het woon-werkverkeer een belangrijke rol spelen.” VNA verwacht dat met name de elektrische bedrijfsfiets hierdoor extra in de belangstelling van werkgevers komt te staan. “Hiermee krijgen werkgevers een middel in handen om de (elektrische) fiets serieus in te kunnen zetten in hun mobiliteitspakket. Een mooie opmaat naar minder files, CO2-reductie en een positieve bijdrage aan de volksgezondheid.”

Maandlasten

RAI Vereniging heeft een berekening gemaakt van de kosten voor het privégebruik van de leasefiets. Die ziet er zo uit: tabel-bijtelling-leasefiets

Definitief

De fiscale regeling is nog niet definitief. De regeling maakt deel uit van het Belastingplan 2019 en wordt in het najaar met de Tweede Kamer besproken. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 geïmplementeerd. De wet treedt vervolgens vanaf januari 2020 in werking.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters