CVO: Optimisme onder wagenparkbeheerders

Het Corporate Vehicle Observatory (CVO) heeft onlangs zijn veertiende jaarlijkse wagenparkbarometer gepubliceerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd in twaalf Europese landen, waaronder Nederland.

Het CVO is een neutraal kennisuitwisselingsplatform voor alle belanghebbenden inzake vlootmanagement, zowel particuliere als beursgenoteerde bedrijven. CVO werd in 2002 opgericht door BNP Paribas en zijn dochteronderneming Arval, die gespecialiseerd is in full service leasing van bedrijfswagenparken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder driehonderd wagenparkbeheerders, van verschillende grootten.

CVO-barometer met Nederlandse resultaten

  1. Optimisme over het groeipotentieel voor het wagenpark, met name voor middelgrote tot grote bedrijven.
  2. Nederlandse wagenparkbeheerders zijn progressiever dan gemiddeld in Europa. Ze sturen meer op nieuwe aandrijflijnen en technologieën, vooral in de grootste bedrijven.
  3. Er is een niet te negeren invloed van de nieuwe WLTP-test op wagenparkbeheer.
  4. CO2-uitstoot is een punt van aandacht voor de meeste wagenparkbeheerders.
  5. Meer gebruik van telematica dan gemiddeld in Europa. Belangrijke ontwikkelingen bij middelgrote tot grote wagenparken.
  6. Het vergroten van de veiligheid van de bestuurder en het verbeteren van diens gedrag hebben extra aandacht bij het toepassen van telematicaoplossingen.
  7. Beperkte belangstelling voor mobiliteitsbudget.
De jaarlijkse CVO-barometer voor Nederland is hier te downloaden.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters