Dalende omzet verdrievoudigt verlies Newmotion

Newmotion heeft door teruglopende omzet het verlies zien oplopen naar ruim 11,5 miljoen. Dat is een verdrievoudiging, terwijl de omzet met eenvijfde afnam zo blijkt uit het jaarverslag van deze Shell-dochter.

Newmotion biedt toegang tot een netwerk van ruim tachtigduizend laadpalen verspreid over 28 landen en is sinds een jaar onderdeel van Shell. Die overname moest leiden tot een snellere invulling van de groeiambities. Als verklaring voor de teruglopende omzet wordt verwezen naar het aangepaste overheidsbeleid in eigen land. De verkooppieken van elektrische auto’s en plugin hybrides in 2015 en 2016 zijn verdwenen, met het terugschroeven van subsidies. Per paal wordt weliswaar vaker geladen, wat de omzet per paal ten goede komt. Het uitrollen van nieuwe palen verloopt minder snel en bovendien is er concurrentie van merken met eigen laadvoorzieningen (Tesla). Newmotion heeft zelf onder meer een samenwerking met het Fastned-netwerk. De prestaties op de thuismarkt zijn een deel van de verklaring voor de teruglopende omzet. Er is daarnaast geïnvesteerd in internationale groei, waarbij de kosten voor de baten uitgingen.