Duurzaam vervoer mits niet duurder

Maar liefst vier op de vijf Nederlanders is bereid over te stappen op meer duurzame vormen van vervoer. Tegelijkertijd hangen zij er wel een voorwaarde aan vast: ik betaal geen cent extra. Dat blijkt uit onderzoek van Multitankcard in het kader van de lancering van hun nieuwe mobiliteitspas Movemove.

De stemming in Nederland rond elektrische auto’s lijkt volgens het onderzoek in amper tien jaar tijd volledig omgeslagen. In dit onderzoek onder duizend Nederlanders tussen de 18 en 66 jaar geeft 79 procent aan bereid te zijn om duurzamer te reizen. Onder deze mensen is de elektrische auto het populairst. Maar de overstap op duurzaam vervoer mag tegelijkertijd niet te veel kosten. Bijna de helft van de ‘niet-duurzame’ reizigers (46 procent) geeft aan geen cent extra te willen betalen om volledig duurzaam te rijden. Eén op de vijf automobilisten meldt in het onderzoek al in het bezit te zijn van een hybride of elektrische wagen. Dat zegt dus iets over het onderzoek, want op een totaal wagenpark van 8,6 miljoen stuks rijden er nog 300.000 van die auto’s rond: een fractie van de twintig procent uit het onderzoek.

Hoog opgeleide Hollanders

Die groep van bezitters van een (deels) elektrische auto in het onderzoek bestaat in verhouding vaker uit stedelingen en zakelijke rijders. Daarnaast zijn deze mensen gemiddeld genomen hoogopgeleid en zijn ze woonachtig in Noord- of Zuid-Holland. Nederlanders die niet duurzaam willen rijden, zijn vaker afkomstig uit het zuiden (met name Limburg), wonen minder vaak in de vier grote steden en zijn gemiddeld genomen lager opgeleid.

Leaserijders en ondernemers

“Hier zien we precies de uitdaging van de politiek en de auto-industrie”, zegt Patrick Roozeman, directeur van MTc. “De bereidheid om over te stappen is zeker aanwezig, maar de bereidheid om meer te betalen niet. De schone rijders van nu zijn vooral leaserijders en ondernemers. De vraag blijft hoe je de massa meekrijgt in de verduurzaming van het Nederlandse vervoer.”