Het congres van Focwa is opgeschort, maar de plannen die tijdens het jaarcongres zouden worden gepresenteerd, lagen al klaar. Het grootste nieuws is dat vanaf volgend jaar scherpere kwaliteitseisen aan het lidmaatschap worden gesteld. Bovendien is besloten dat Denis Maessen tot 1 oktober 2016 aanblijft als voorzitter.

De grootste verandering in Focwa ‘nieuwe stijl’ is dat er vanaf 1 januari aanstaande duidelijker eisen worden gesteld aan het lidmaatschap. Er wordt een gedifferentieerde aanpak doorgevoerd waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie verschillende clusters: van eenvoudig herstel (1) tot meer standaard (2) en complex herstel (3).

De leden zullen moeten gaan kiezen voor één of meerdere clusters. Volgens de planning moeten alle leden uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar hebben gekozen.

Aan de verschillende clusters zijn specifieke voorwaarden en criteria gesteld, zoals eisen rondom de benodigde kennis en vaardigheden, maar ook rondom de uitrusting en inrichting van de werkplaats.

Afscheid nemen

Iets anders is dat Focwa scherper gaat toezien op de naleving en handhaving van de lidmaatschapscriteria door middel van audits door een externe instantie. Als bedrijven onvoldoende aan de criteria voldoen zou dit kunnen betekenen dat hun lidmaatschap in gevaar komt.

“Een dergelijke, gedifferentieerde aanpak is noodzakelijk en sluit aan op de ontwikkelingen in de markt. Er is sprake van een toenemende specialisatie met een duidelijker onderscheid tussen cosmetisch, structureel en complex herstel. Leden moeten volgend jaar gaan kiezen en wij verwachten dat er vooral voor cluster 2 wordt gekozen, omdat daar het meeste volume zit”, aldus Denis Maessen. “Er zal ook scherper worden toegezien op de naleving. Het is denkbaar dat bedrijven een gele of rode kaart krijgen als ze onvoldoende scoren.”

De huidige verenigingsstructuur, gebaseerd op keten of onafhankelijke bedrijven, zal hiermee dus verdwijnen en plaatsmaken voor een organisatie die is gebaseerd op ledenclusters, uitgaande van de techniek.

Driehoeksrelatie

Focwa ‘nieuwe stijl’ wil vooral als gids fungeren in de transitie naar het jaar 2025 waarin het accent in de branche meer zal verschuiven van ‘minder werk naar ander werk’ met de focus op technologie. De driehoeksrelatie tussen verzekeraar, fabrikant en hersteller is volgens Maessen dan ook cruciaal waarbij de grip op kwaliteit voorop staat. Volgens de plannen moet Focwa dan ook gelijkstaan voor bedrijven die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen, waarbij innovatie, kennisuitwisseling en ontwikkeling belangrijke kernwoorden zijn.

Wat betreft de dienstverlening is er een basispakket voor alle leden en kan aanvullend uit submodules worden gekozen. Eerstelijns advies op technisch, arbo of juridisch vlak behoort bijvoorbeeld tot de basisdiensten, evenals de geschillencommissie en garantiefonds, terwijl fusie- of overnamebegeleiding onder één van de modules valt, maar ook backoffice- of marketingondersteuning. Bovendien zal de contributie in drie jaar met minimaal vijftien procent dalen.

Ook introduceert Focwa de Branchemonitor waarin relevante branchegegevens worden verzameld. De leden krijgen vier keer per jaar een update van deze gegevens en kunnen hun eigen bedrijf benchmarken.

Nieuwe structuur

Bij het ‘nieuwe’ Focwa hoort ook een nieuwe, vereenvoudigde verenigingsstructuur. Zo zal er een Raad van Toezicht worden aangesteld en worden de twee verschillende Verenigingen Schadeherstel en Specialisten (zo’n 725 leden oa uit ruitherstel, restauratie, bekleed- en poetsbedrijven) organisatorisch samengevoegd en komen er actieve werk- en netwerkgroepen.

Voor 1 oktober volgend jaar zullen verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe besturen en komen er actieve netwerkgroepen die specifieke hun aandacht gaan richten op ledenbinding in de regio’s.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
9 juni 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties