21 procent meer opbrengsten uit bpm

De overheid heeft in de eerste negen maanden van 2018 al ruim 1,64 miljard euro opgehaald aan bpm uit de verkoop van nieuwe personenauto’s. Dat is 287 miljoen euro, ofwel 21,2 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.

Dat heeft VWE becijferd in de aanloop naar Prinsjesdag. Naar verwachting wordt dan bekendgemaakt hoe de bpm-regels er in de toekomst uit gaan zien. Met het in werking treden van de nieuwe testcyclus WLTP is de verwachting dat ook komend jaar de bpm zal stijgen, omdat die veelal hogere CO2-uitstootwaarden te zien geeft dan de oude NEDC-cyclus. De bpm is in Nederland nu eenmaal afhankelijk van de CO2-uitstoot.

Stijging

Uit cijfers van VWE blijkt ook dat het totaalbedrag aan bpm dat op nieuw verkochte personenauto’s wordt afgedragen al jaren stijgt, hoewel er steeds schonere auto’s, waaronder elektrische, op de markt komen. Dat het bedrag dit jaar zoveel hoger is dan in 2017 komt met name omdat de verkoop van nieuwe auto’s dit jaar flink is aangetrokken. Maar ook het gemiddelde bpm-bedrag per auto nam toe. Vorig jaar lag het bedrag op 4.696 euro. Dit jaar steeg het naar gemiddeld 4.914 euro per auto. Dat is een toename van 4,6% of 217 euro per auto.

RAI: afschaffen die bpm!

RAI Vereniging maakt zich al langere tijd sterk voor het afbouwen van de bpm, omdat die marktverstorend zou werken. Door de hoge bpm wordt immers de verkoop van nieuwe auto’s geremd. Volgens RAI Vereniging staat dat haaks op de CO2-doelstellingen van het kabinet. Ook een mogelijke verhoging van de bpm als gevolg van de invoering van WLTP is de RAI Vereniging een doorn in het oog.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters