Arnhem geeft 1000 euro voor oude diesel

De gemeente Arnhem looft een slooppremmie uit van duizend euro voor oude dieselauto’s. Het gaat om personenauto’s op diesel, met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2005. Voor de premie komen Arnhemmers in aanmerking die in de milieuzone wonen of ondernemers die een eenmanszaak in de milieuzone hebben.

Vanaf 1 januari 2019 mogen personauto’s op diesel van voor 2005 niet meer de milieuzone van Arnhem in. Handhaving gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. Vanaf 1 januari tot 1 april 2019 krijgen overtreders alleen nog een waarschuwing. Wie daarna nog de milieuzone binnenrijdt met een oude dieselauto, riskeert een boete van 230 euro per keer.

Ontheffing

In enkele gevallen kan de gemeente een uitzondering maken. Euro 4-diesels of hoger bijvoorbeeld, oldtimers, kampeerauto’s of auto’s die om medische redenen zijn aangepast kunnen ontheffing krijgen. Ook is het mogelijk om maximaal twaalf keer per jaar een dagontheffing aan te vragen.

Luchtkwaliteit

Op basis van berekeningen gaat de gemeente ervan uit dat de maatregel leidt tot een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof. De gemeente vermeldt daarbij dat uit onderzoek blijkt dat de luchtvervuiling in heel Gelderland weliswaar is afgenomen, maar dat de luchtkwaliteit in de binnensteden slecht is.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters