Verzet Bovag tegen extra registreren occasions

De gemeenten Rotterdam en Schiedam willen, in de strijd tegen heling, opkopers van tweedehands gekentekende voertuigen verplichten de ingekochte voertuigen te registreren in het Digitaal Opkopers Register. Bovag verzet zich hiertegen, omdat deze informatie ook al is vastgelegd in het kentekenregister van RDW.

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is in 2011 ontwikkeld en geldt voor de registratie van ingekochte tweedehands goederen, zoals computers, fietsen en dergelijke. Vanaf 2017 is wetgeving van kracht die registratie in het DOR wettelijk verplicht stelt. Het gold echter niet voor complete, gekentekende voertuigen.

Probleemgebied

Omdat de regio Rotterdam-Schiedam, met name de Spaanse Polder, erom bekendstaat dat daar veel bedrijven zitten die het met de regels niet zo nauw nemen, willen beide gemeenten de inkoop van gekentekende voertuigen laten vastleggen in het DOR. Dubbel werk, zo stelt Bovag. Woordvoerder Tom Huyskens: “Het laten registreren van ingekochte occasions in het Digitaal Opkopers Register betekent voor autobedrijven een aanzienlijke lastenverzwaring. Alle relevante informatie over gekentekende voertuigen staat immers al geregistreerd in het kentekenregister van de RDW. Bovendien is er een wetswijziging in de maak die het kentekenregister straks gelijkstelt aan het Digitaal Opkopers Register. We erkennen dat de regio een probleem heeft, maar van deze maatregel worden ook de bedrijven de dupe die te goeder trouw zijn en hun administratie wel op orde hebben.”

Onderdelen

Overigens is een registratie in het DOR wel aan te bevelen bij de inkoop van tweedehands onderdelen. Die staan immers niet in het kentekenregister van RDW geregistreerd.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters