Bovag/RAI: hogere BPM helpt klimaat niet

Bovag en RAI Vereniging schermen met “betrouwbare bronnen” die melden dat het kabinet overweegt de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) fors te verhogen. Niet doen, vinden beide brancheorganisaties.

Een hogere BPM zorgt volgens hen voor minder verkoop van nieuwe auto’s. Die zijn de zuinigste, getest volgens nieuwe strenge eisen “en dus keihard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Oversubsidiëring

Op grond van doorrekening door planbureaus mogen elektrische auto’s wat het kabinet betreft geen oversubsidiëring krijgen. Ook wil de regering de tweedehandsmarkt stimuleren en de vaste lasten voor diesel- of benzineauto’s niet verhogen. Wel moeten de maatregelen volgens premier Rutte en minister Wiebes “passen binnen de budgettaire kaders”. Die kanttekening duidt er volgens Bovag en RAI Vereniging op dat een verhoging van de BPM – tot wel vijftig procent – wordt overwogen. Dat zou neerkomen op 4.700 tot 7.000 euro voor een benzineauto; bij diesel de stijging oplopen tot gemiddeld 8.900 tot 13.500 euro.

Vicieuze cirkel

Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt van Bovag waarschuwt voor een vicieuze cirkel. “Hogere BPM zorgt voor minder nieuwverkoop. Dan zal de CO2-uitstoot minder hard dalen dan was voorzien. Daarnaast nemen de ingeboekte BPM-inkomsten af als de verkoop van benzine- en dieselauto’s daalt. Dan zijn straks dus weer nieuwe maatregelen nodig om het benodigde geld op te halen en alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Met zulk beleid gaat dit proces zich telkens herhalen en blijf je onnodig geld rondpompen.” Verder voorziet Bovag dat het forceren van hoge verkoopaantallen elektrische auto’s op korte termijn tot duur beleid leidt, met grote en ongewenste neveneffecten. “Terwijl als we net wat verder kijken, we zien dat de elektrische auto binnen tien jaar met veel minder ondersteuning van de overheid voor elke autokoper aantrekkelijk en bereikbaar wordt.”

Verouderd

Volgens RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck heeft Nederland vergeleken met omringende landen in Europa een verouderd wagenpark. “Dat wordt komende jaren alleen maar erger. Sinds 2012 is de gemiddelde BPM op benzine en dieselauto’s al met zo’n 56 respectievelijk 83 procent gestegen. Dat staat haaks op de afspraken met het kabinet om de BPM juist af te bouwen.” Van Eijck zegt graag in gesprek te willen met het kabinet. Bovag noemt het opmerkelijk dat verlaging van de maximumsnelheid – “een maatregel die voor iedereen gratis is en een relatief groot effect heeft” – nog steeds taboe is. Ook bredere inzet van biobrandstoffen in het rijdend wagenpark biedt soelaas, ervan uitgaande dat in 2030 nog minimaal 7 miljoen benzine- en dieselauto’s rondrijden in Nederland.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

  • 15 maart 2019 om 17:29
    Permalink

    Wat de BPM ontwikkeling betreft: een signalering dat in 2017 en/of 2018 de opbrengst voor de schatkist hard is gestegen wordt pas compleet als ook aangegeven wordt dat in 2017 de BPM heffing nog steeds maar liefst 1,6 miljard lager is dan 10 jaar eerder, in 2007 dus. Dat de heffingsgrondslagen niet verhoogd moeten worden is duidelijk, dat is contrair aan wat eerder door de overheid is beloofd en verstoort bovendien een meer natuurlijke (aan reële economie gerelateerde) ontwikkeling van de autoverkopen. Veel meer aandacht behoort te worden gegeven door Bovag en RAI aan de ontwikkeling van de MRB, daar gaat het echt gierend fout (giga stijging in 10 jaar tijd) en geheel tegen de mening in dat rekening rijden betrekking zoutmoeten hebben op afgelegde kilometers.

Reacties zijn gesloten.