CBS: Bestelautopark veroudert verder

Bestelauto’s waren begin 2017 gemiddeld acht jaar oud, bijna twee jaar ouder dan in 2010. Bestelauto’s op naam van particulieren waren gemiddeld twee keer zo oud. Met bestelauto’s werd in 2016 gemiddeld 19.000 kilometer gereden. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

busjesBegin 2017 waren er in Nederland 851.000 bestelauto’s in bezit van een bedrijf. De gemiddelde leeftijd van deze bedrijfsauto’s groeide in vergelijking met 2010 met 25 procent naar acht jaar. Deze toename heeft onder andere te maken met de afgenomen verkoop van nieuwe bestelauto’s na het uitbreken van de crisis in 2008. Van de bedrijfsbestelauto’s heeft 96 procent een dieselmotor. De gemiddelde leeftijd van bestelauto’s op naam van particulieren (in totaal 94.400) nam in de periode 2010-2017 beduidend sterker toe: met 38 procent. Begin 2017 zijn deze bestelwagens gemiddeld zestien jaar oud.

Landbouw, bosbouw, visserij

De meeste bestelauto’s staan op naam van bouwbedrijven en bedrijven in de groot- en detailhandel. Gemiddeld zijn deze 7,9 jaar oud. Bestelauto’s op naam van bedrijven in de energievoorziening en bedrijven binnen de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten zijn gemiddeld het jongst (4,1 en 5,9 jaar oud). De branches met gemiddeld de oudste bestelauto’s zijn landbouw, bosbouw en visserij (11,1 jaar) en cultuur, sport en recreatie (10,8 jaar). De gemiddelde leeftijd van bestelwagens op naam van bedrijven nam in de periode 2010-2017 het minst toe in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten, namelijk met 8,1 procent. Met een toename van 51 procent steeg de gemiddelde leeftijd van bestelauto’s van financiële instellingen het sterkst.

Randstad

De gemiddelde leeftijd van bestelauto’s ligt in het oosten hoger dan in de Randstad en het midden van het land. Daarnaast geldt voor elke provincie dat de gemiddelde leeftijd van bestelauto’s in sterk en zeer sterk stedelijke gebieden lager is dan op het platteland (weinig, matig en niet-stedelijke gebieden). De oudste bestelauto’s staan geregistreerd op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Bestelauto’s zijn daar gemiddeld veertien en dertien jaar oud. De nieuwste bestelauto’s zijn te vinden in de gemeenten Bunnik en Duiven, waar ze respectievelijk vijf en zes jaar oud zijn. chart Met alle bedrijfsbestelauto’s werd in 2016 gemiddeld 19.000 kilometer afgelegd. Bedrijven in de vervoer- en opslagbranche legden in 2016 de meeste kilometers af met hun bestelauto’s, gemiddeld 30.800 kilometer. Met gemiddeld 12.500 kilometer reden de bestelauto’s binnen de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten het minst. Particulieren legden met hun bestelauto gemiddeld nog minder kilometers af, namelijk 12.300.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Van Tim de Jong zijn er nog 34 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Tim de Jong