Consumenten verkopen meer occasions onderling

De verkopen van occasions zijn afgelopen maand met vier procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar, aldus VWE. Autobedrijven verkochten negentigduizend ‘tweedehandsjes’ aan eindgebruikers. Consumenten onderling verkochten bijna drie procent meer, bijna 54.000 stuks.

Hoewel de cijfers jaar op jaar gunstige groeipercentages tonen, geldt dat niet wanneer we de vergelijking maken ten opzichte van de maand juli (B2C). In die zomermaand gingen er namelijk bijna 97.500 over de spreekwoordelijke toonbank, wat goed is voor 7,5 procent afname.

Juli

Die juli-maand was bovendien constant in vergelijking met het jaar ervoor. De handel tussen eindconsumenten daalde ook ten opzichte van juli, met liefst tien procent welteverstaan. De C2C-handel maakte in juli ten opzichte van het jaar ervoor nog wel groei door.

Jaartotaal

Over de eerste acht maanden bezien staan de zaken vergelijkbaar voor. De handel tussen consumenten steeg met bijna een procent, de B2C-handel daalde juist met een vergelijkbaar percentage. Let wel, dat volume is nog altijd beduidend hoger. In acht maanden tijd verkocht de handel dit jaar 760.426 auto’s aan eindgebruikers, die onderling ‘slechts’ 460.838 auto’s verkochten.